Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

Forsøk med elektronisk utsendelse av valgkort

 
Opprettet: 10.09.2018

​Valgdirektoratet skal gjennomføre et forsøk med elektronisk utsendelse av valgkort ved valget 2019, og har invitert 21 kommuner til å delta i forsøket.

Ved kommune- og fylkestingsvalget 2019 får velgere i utvalgte kommuner valgkortet sitt tilsendt elektronisk.

Hensikten med forsøket er å se på nye muligheter for utsendelse av valgkortet. Det er behov for å gjøre valgkortet og informasjonen som følger valgkortet mer tilgjengelig. Dagens valgkortordning med utsendelse på papir aktualiserer blant annet problemstillinger tilknyttet valgkort i retur og kostnader ved utsendelse. Føringer i digitaliseringsrundskrivet, ønske om å nå velgerne best mulig, tilpasse nye måter å distribuere informasjon på, og fremtidig utvikling av posttjenester er medvirkende årsak til at alternativer til vanlig postgang for utsendelse av valgkort, bør utprøves.

Valgdirektoratet samarbeider tett med Difi om hvordan valgkortet best utformes og distribueres. Det er foreløpig ikke klart hvordan valgkortet ser ut ved elektronisk utsendelse, men velgerne skal få den samme informasjonen som de som får valgkort på papir. Det er fortsatt Valgdirektoratet som har ansvaret for utsendelsene, og gjør både uttrekk av grunnlagsdata som legges inn i EVA, uttrekk fra manntallet, og utformer informasjonen som følger med.

Elektroniske valgkort skal produseres for innbyggere som er med i forsøket, og som har registrert digital kontaktinformasjon i Difis kontakt- og reservasjonsregister

Elektroniske valgkort skal ikke produseres for personer som er med i forsøket som:

 • har reservert seg mot elektronisk kommunikasjon i Difis kontakt- og reservasjonsregister
 • ikke har registrert digital kontaktinformasjon

Disse innbyggerne skal motta valgkort på papir distribuert via brevpost.

Følgende 21 kommuner er invitert til å delta i forsøket:

 • Oslo: Oslo
 • Rogaland: Hå og Sola
 • Møre og Romsdal: Ulstein og Vanylven
 • Nordland: Bodø og Vågan
 • Viken: Bærum og Fredrikstad
 • Innlandet: Gjøvik og Hamar
 • Telemark og Vestfold: Færder og Skien
 • Agder: Grimstad og Lillesand
 • Vestlandet: Bergen og Gloppen
 • Trøndelag: Stjørdal og Skaun
 • Troms og Finnmark: Tromsø og Vadsø

 

I slutten av november inviteres kommunene som ønsker å delta i forsøket til en oppstartssamling. Det er ingen endring i oppgaver for kommunene, det er fortsatt Valgdirektoratet som har ansvar for og gjennomfører utsending av begge typer valgkort. Det er behov for å informere velgere om forsøket, og om hvordan valgkortet fungerer i valggjennomføringen. I tillegg skal alle valgfunksjonærer i alle kommuner få opplæring i hvordan elektronisk valgkort skal brukes i valglokalene.

De deltakende kommunene får veiledning og opplæring, og alle kommuner får informasjon om forsøket og den elektroniske løsningen på opplæringssamlingene.

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som har gitt oppdraget med forsøket til Valgdirektoratet. 

Sist oppdatert: 07.09.2018