Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

Forslag om manuell telling for alle kommuner

 
Opprettet: 01.11.2018

​Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender i dag forslag til endringer i valgforskriften på høring.

I høringsnotatet foreslås det blant annet å forskriftsfeste at den foreløpige opptellingen av stemmesedler skal foretas manuelt.

Departementet har evaluert valget i 2017 og vurdert hvordan tryggheten og tilliten kan ivaretas ved framtidige valg.

Det er viktig at det ikke er noe usikkerhet rundt opptellingen, og derfor kommer forslaget om at den foreløpige opptellingen av stemmer skal gjøres manuelt.

Valgdirektoratet avventer nå høringen, men kommer til å ta hensyn til forskriften i opplæring og veiledning av kommuner og fylkeskommuner.

Du kan lese mer om forslaget på regjeringen.no


Sist oppdatert: 21.01.2019