Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

Avrop på skanningtjenester og trykking av stemmesedler

 
Opprettet: 24.01.2019

Nå kan kommunene og fylkeskommunene gjøre avrop på skannere og skanningtjenester, samt på trykking av stemmesedler. 

Avrop på skanningtjenester

Det er en forutsetning at kommunene og fylkeskommunene setter seg inn i «Teknisk veileder for EVA skanning» og «Veileder for fysisk sikring av lokaler og teknisk utstyr» før de gjør avrop på skannere og skanningtjenester ved å fylle ut skjemaet nederst i artikkelen/saken.

Utfylt skjema går til skanningleverandørene Evry, Indra og Idox, som Valgdirektoratet har rammeavtale med. Disse kan deretter velge om de ønsker å svare med et tilbud. Skjemaet går også i kopi til avsender for egen arkivering.

Leverandørenes svarfrist må settes minst 14 arbeidsdager etter at avropet gjøres.

Kontrakten må være signert med leverandør innen 1. april 2018. Etter dette kan ikke Valgdirektoratet garantere at leverandørene har kapasitet til å levere skannere til kommunen/fylkeskommunen eller til å bistå med skanningtjenester.

Les mer skanning og skanningtjenester på temasidene på VMP

Avropsskjema for skannere og skanningtjenester

 

Avrop på trykking av stemmesedler

Nå kan kommune og fylkeskommunene gjøre avrop for trykking av stemmesedler ved å fylle ut skjemaet nederst i denne artikkelen/saken. Det er kommunene og fylkeskommunene som har ansvar for å trykke stemmesedler til henholdsvis kommunevalget og fylkestingsvalget.

På grunn av kommune- og regionreformen har trykkeriet behov for å vite noe om forventet omfang på bestillingen. De ønsker derfor at du ved bestilling legger inn et anslag om hvor mange stemmesedler kommunen eller fylkeskommunen planlegger å bestille.

Det er ikke nødvendig å ha all informasjon klar nå. Trykkeriet vil følge opp forespørselen/avropet for å få alle detaljer på plass med sikte på å utforme en ordrebekreftelse. Det er først når ordrebekreftelsen er sendt at avropet blir en bindende avtale mellom trykkeriet og kommunen/fylkeskommunen.

Avropsskjema for trykking av stemmesedler

Sist oppdatert: 24.01.2019