Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

Kunngjøringer

 
Opprettet: 26.03.2019

​I forbindelse med valg skal mye informasjon gjøres tilgjengelig for velgerne. Noe av informasjonen er så viktig og relevant for alle innbyggerne at den skal kunngjøres. Tradisjonelt sett benyttes papiraviser ved kunngjøringer som skal nå alle. Men ettersom medievaner endres, og færre leser papiraviser, er det nødvendig å ta i bruk nye kanaler. Derfor er det nå kunngjøring også på de digitale flatene. Valgdirektoratet benytter både papiraviser og nettaviser til kunngjøringer, og bruker aviser som er listeført av Difi for statsannonsering.

Valgdirektoratet har følgende fem kunngjøringer i forbindelse med et valg:

 • Tilskuddsordningen
 • Frist for listeforslag
 • Tidligstemmeperioden starter
 • Forhåndsstemmeperioden starter
 • Valgdagen – når og hvor

Kommunene og fylkeskommunene er i henhold til valgloven pålagt å kunngjøre om:

 • Overskriftene på godkjente valglister og opplysninger om hvor de er lagt ut

Regelverket sier også at kommunene må kunngjøre følgende for sine innbyggere:

 • Alle lokale frister
 • Tid og sted for utlegging av «Utleggingsmanntall»
 • Søknadsfrist for de som ønsker å stemme hjemme (ambulerende stemmemottak)
 • Tid og sted for stemmegivning
  • Tidligstemmegivning
  • Forhåndsstemmegivning
  • Valgting

Kommunene vurderer selv hvilke kanaler som skal benyttes for å gjøre informasjonen tilgjengelig for alle sine innbyggere. Det er mulig å kunngjøre på hjemmesider, sosiale medier, nettaviser etc. Valgdirektoratet oppfordrer imidlertid kommunene til å ha et bevisst forhold til hvor informasjonen kunngjøres, sett i lys av medievanene til ulike norske velgergrupper.

Valgdirektoratet har rammeavtale med mediebyrået Frantz. De bistår med å utarbeide kunngjøringen grafisk, gi råd om hvilke kanaler det bør annonseres i, samt distribuere til alle medier. Kommunene står fritt til å velge om de ønsker å benytte et byrå til dette arbeidet, og i så fall hvilket byrå.

Sist oppdatert: 26.03.2019