Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

Krav til underskrifter på listeforslag ved kommunestyrevalg

 
Opprettet: 03.04.2019

​Fristen for listeforslag er ute, og dere i kommunene skal behandle alle listeforslag. Listeforslag fra uregistrerte grupper, eller registrerte partier under en viss oppslutning ved forrige stortingsvalg, må samle inn et visst antall underskrifter for å kunne stille til valg.

For at disse listene skal behandles på rett grunnlag, er det viktig at kommunene setter inn korrekt krav til underskrifter i grunnlagsdataene i EVA. Det kravet er at antall underskrifter på listeforslagene må tilsvare 2 pst. av antall stemmeberettigede innbyggere ved forrige kommunestyrevalg. Denne regelen har imidlertid to unntak:

  • Antall underskrifter skal aldri være færre enn det antallet som skal velges til kommunestyret
  • Maksimumskravet er på 300 underskrifter uavhengig av antall stemmeberettigede og kommunestyremedlemmer

Eksempler på utregning:

  • Trangvik kommune: 240 stemmeberettigede ved forrige valg. Det skal velges 11 representanter. 2 pst. av 240 = 4,8 velgere. Her kommer minimumskravet, antall kommunestyremedlemmer som skal velges, til anvendelse. Det vi si at listeforslaget må være underskrevet av minst 11 personer.
  • Lillevik kommune: 2 000 stemmeberettigede innbyggere ved forrige valg. Det skal velges 21 representanter. 2 pst. av 2 000 = 40 velgere. Kravet er 40 underskrifter på listeforslaget.
  • Stordal kommune: 20 000 stemmeberettigede ved forrige valg. Det skal velges 57 representanter. 2 pst. av 20 0000 = 400 underskrifter. Maksimumskravet kommer til anvendelse. Det er nok med 300 underskrifter.

Vi ønsker dere lykke til med behandlingen av listeforslagene. Husk at du kan ta kontakt med vår brukerstøtte på hjelp@valg.no ved eventuelle spørsmål.

Sist oppdatert: 03.04.2019