Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

Månedsbrev - mai

 
Opprettet: 02.05.2019

​Her får du siste nytt og informasjon om hva som har skjedd, og hva som skjer i mai.

Opplæring

Mandag 6. mai starter opplæringssamlingene. Det er cirka 900 valgansvarlige som deltar på samlingene, som går over to uker. Praktisk informasjon, presentasjoner og program er allerede sendt ut til deltakerne. Vi gleder oss veldig til å ta imot alle sammen!

Opptak av forrige opplæringssamling, samt øvrige webinarer direktoratet har avholdt, er tilgjengelig på opplæringssiden på valgmedarbeiderportalen.

E-læringskurs for valgmedarbeidere

Syv ulike e-læringskurs er i dag tilgjengeliggjort på opplæringssiden på valgmedarbeiderportalen. Målgruppen for e-læringskursene er valgmedarbeidere, og kursene er et tilbud om et standardisert opplæringsopplegg som valgansvarlige kan benytte seg i sin egen opplæring av valgmedarbeidere i kommunen. I disse kursene vil du finne animasjoner, beskrivelser av rutiner, tester og mulighet for utskrift av sertifikat for gjennomført kurs. 

EVA

Mandag 6. mai, etter kl. 15.30, vil Valgdirektoratet gjøre følgende arbeid i EVA:

  • Slette eksisterende manntall, og importere nytt manntallsutkast
  • Oppdatere kretsinformasjon i EVA etter mottatte filer fra Skatteetaten:
    • Kretser som er fjernet skal slettes
    • Kretser som er renummerert må redigeres
    • Kretser som har nytt navn må endres
    • Nye kretser må registreres

Dette arbeidet vil gjøres hver måned frem til og med juni. Merk at det tar noe tid fra oppdateringer i matrikkelen til oppdateringen er synlig i EVA Admin. Direktoratet anbefaler at kommunene foretar noen manntallsøk for å sjekke at personer ligger i rett krets/kommune når dere ser at oppdateringen er gjort i EVA Admin.

NB! Dette gjelder også for de kommuner og fylkeskommuner som har foretatt grensejusteringer.

Foreløpig versjon av EVA Skanning er tilgjengelig

Endelig versjon av EVA Skanning med oppdatert EML (valgkonfigurasjon hentet fra EVA Admin) kommer i midten av juni. Per i dag ligger en foreløpig versjon tilgjengelig på våre distribusjonsside. Dersom du ikke har avtale med en leverandør må du ta direkte kontakt med oss for å få tilgang til distribusjonssiden. Send en e-post til: hjelp@valg.no

Les mer om skanning av stemmesedler her.

Opplæringsvalg og treningsvalg

Opplæringsvalget vil være tilgjengelig for kommuner og fylkeskommuner ved opplæringssamlingene under modul 2, fra 6. mai til 16. mai. Opplæringsvalget stenger den 24. mai, klokken 16.00.

Mandag 20. mai vil kommunene og fylkeskommunene få tilgang til et nytt treningsvalg som kan brukes til videre trening og øvelse i kommunen og fylkeskommunen. Treningsvalget er en kopi av produksjonsmiljøet av 2. mai.

Prøvevalg

Onsdag 12. juni er det prøvevalg med manuell opptelling for alle kommuner. Torsdag 13. juni er det prøvevalg for fylkeskommunene. Vi ønsker at så mange som mulig deltar, og ber dere derfor holde av denne dagen. For kommuner som benytter maskinell opptelling vil det bli et eget prøvevalg for, 21. og 22. august. Vi oppfordrer imidlertid alle å delta på begge prøvevalg da alle kommuner skal telle den foreløpige opptellingen manuelt. 

Utsending av skjema for forhåndsstemmelokaler

Som informert om på opplæringssamlingen i mars vil direktoratet sende ut et skjema der vi ber dere skrive inn forhåndsstemmelokaler i kommunen med åpningstider. Dette vil vi publisere på valglokaler.no

Fristen for å fylle ut og sende inn skjemaet er 31. mai. Valgansvarlige vil motta skjemaet via e-post i starten av mai. 

Valgmateriell

Distribusjon av valgmateriell fra Valgdirektoratet til kommunene vil starte opp i midten av mai (plakater til stemmelokalene vil komme i egen forsending). Det lurt å sjekke at mottatt materiell stemmer overens med bestilling, slik at alt er klart til oppstart av tidligstemmeperioden. Ved eventuelle avvik eller ved behov for etterbestilling, kan valgansvarlige ta kontakt med Valgdirektoratets brukerstøtte på hjelp@valg.no

Informasjonsbrosjyrer på flere språk

Informasjonsbrosjyrer på flere forskjellige språk publiseres på valg.no denne måneden. Det er PDF-utgaver som kan lastes ned, og distribueres til velgere. I tillegg kan kommuner, fylkeskommuner, interesseorganisasjoner og politiske partier bestille brosjyren i papirformat. Det sendes ut et bestillingsskjema medio mai.

Brosjyren er informasjon til velgerne, og inneholder informasjon om når, hvor og hvordan man kan stemme. Mye av informasjon kommer også på valgkortet til hver enkelt velger.

Merk! Begrenset opplag. 

Særtrykk av valgloven og valgforskriften

Det er kommet særtrykk av valglov – og forskrift hos forlaget Cappelen Damm. Dersom du ønsker å bestille dette, kan forlaget nås via: akademisk@cappelendamm.no eller via telefon: 21616613.

Tidsfrister i mai

31. mai – frist for å legge inn grunnlagsdata i EVA Admin
31. mai – frist for å sende inn skjema med forhåndsstemmelokaler
3. juni – Listeforslagene og eventuelle tilbakekallinger godkjennes innen 3. juni (av loven er fristen 1. juni. I år er dette en lørdag som dermed flyttes til nærmeste hverdag)

Sist oppdatert: 03.05.2019