Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

 
 

Opplæring av valgmedarbeidere

Organisering av valg

Praktiske forberedelser

 

Valgmateriell

 

Manntall
​​Valgkort
Organisering på ulike nivåer

Valgdag

Valgdagen
​​Valglokaler
>
Valgobservasjon

Sikkerhet og beredskap

​​Sikkerhet og beredskap


Prinsipper for stemmegivning

Grunnleggende prinsipper for stemmegivning

Kommunikasjon

Valgkommunikasjon
Informasjon til velgerne
Valgformidling og sikkerhet


EVA (Elektronisk valgadministrasjon)

Elektronisk manntall
EVA oppstart EVA grunnlagsdata
EVA forhåndsstemmegivning
BeredskapsrutinerBeredskapsstemmer
Innføring i manntallTidligstemmegivningEVA Opptelling
EVA Forskjellige miljøer


Sametingsvalg og Færder

Sametingsvalg Opptelling sametingsvalg
Ekstraordinært kommunestyrevalg - Færder


Manuell opptelling modul 2

Opptellingsprosess
Stemmeseddel
Godkjenning av stemmeseddel
Strekkodelapper, oversendelser og arkivering
Registrering og prøving av stemmegivninger
Endeling opptelling


Skanning modul 2

Opptellingsprosess
Foreløpig opptelling
Skanning av stemmeseddel
Godkjenning av stemmeseddel
Registrering og prøving av stemmegivninger
Endeling opptelling


Papirmanntall

Papirmanntall


Urnetelling

Urnetelling


Forhåndsstemmegivning

Stemmegivningsperiode)Forhåndsstemmegivning
Forhåndsstemmer

 

Fremmede stemmer

Fremmede stemmer

 

Særskilt omslag

Særskilt omslag


Møtebok og protokollering

Møtebok og protokollering