Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

Opplæring 2019

Valgdirektoratet tilbyr kommunene og fylkeskommunene valgopplæring i 2019.

Tema for opplæringen er rutiner, regelverk og bruk av EVA.

Målet for opplæringen er å gi kommunene og fylkeskommunene en innføring og oversikt i hvordan man skal gjennomføre valg. Fokuset for opplæringen vil være på rutiner i valggjennomføringen.

Direktoratet står selv for opplæringen. Opplæringen foregår i to moduler hvor ulike temaer for valggjennomføringen blir gjennomgått. Hver modul er et to-dagers kurs, og hvert kurs arrangeres flere ganger.

Alle kommuner og fylkeskommuner anbefales å delta på begge moduler av opplæringen. Hver kommune og fylkeskommune kan delta med inntil tre medarbeidere hver per modul. Kommuner som berøres av kommunereformen kan delta med inntil fem deltakere per modul.

Evalueringer etter tidligere opplæringssamlinger har vist at kommunene og fylkeskommunene ønsker at samlingene holdes i nærheten av et sentralt knutepunkt. Valgdirektoratet vil derfor avholde årets samlinger på Quality Airport Hotel Gardermoen.

Kommunene og fylkeskommunene må dekke utgiftene for deltakeravgift, reise og hotell.

Vi ser frem til å ønske alle kommuner og fylkeskommuner velkomne til opplæringen 2019!

Under følger en oversikt over modul, uke og tema for fylkeskommuner og kommuner.

ModulUke
Tema
​Modul 1 Fylkeskommuner​9
​Grunnlagsdata og listeforslag
Modul 1 Kommuner10 - 11
Grunnlagsdata, listeforslag og stemmegivning
Modul 2 Kommuner19 - 20
Opptelling og valgoppgjør
​Modul 2 Fylkeskommuner​20
​Opptelling og valgoppgjør

 

For kommunene:

Valgdirektoratet ønsker alle kommuner velkommen til valgopplæring i forkant av kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019!

Hver kommune kan delta med inntil 3 deltakere. Kommuner som berøres av kommunereformen kan delta med inntil 5 deltakere. Kommunen står fritt til å sende ulike medarbeidere til de to modulene. Hver deltaker må selv melde seg på opplæringssamlingene, og det er derfor viktig at man snakker sammen internt i kommunen slik at man melder seg på samme samling. Dersom kommunen er en del av et skannsenter, anbefaler Valgdirektoratet at man forsøker å melde seg på samme samling som de andre kommunene i skannsenteret på modul to.

Dersom kommunen ønsker å delta med flere enn maksantallet som er satt opp, kan man sette seg på venteliste på samlingen. Dersom det blir plasser til overs vil disse fordeles til de på ventelisten.

Valgdirektoratet tilbyr også muligheten for å delta på samlingen via webinar

Påmeldingslinken er sendt til kommunens valgansvarlige. Fristen for å melde seg på opplæringssamlingene var tirsdag 22. januar.

Valgdirektoratet sender ut program og annen viktig informasjon i forkant av samlingene.

 

For fylkeskommunene:

Valgdirektoratet ønsker alle fylkeskommuner velkommen til valgopplæring i forkant av kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019!

Hver fylkeskommune kan delta med inntil 3 deltakere. Fylkeskommunen står fritt til å sende ulike medarbeidere til de to samlingene. Hver deltaker må selv melde seg på opplæringssamlingene.

Påmeldingslinken har blitt sendt til fylkeskommunens valgansvarlige. Fristen for å melde seg på opplæringssamlingene var tirsdag 22. januar.

Valgdirektoratet sender ut program og annen viktig informasjon i forkant av samlingene.


Webinarer og opptak fra opplæring 2019

Opptak av modul 1 for kommunene

Opptak av modul 1 for kommunene er delt inn i følgende temaer. Klikk på lenkene under for å se opptak:

Velkommen og hva er nytt siden sist valg

Forberedelsesfasen – januar

Forberedelsesfasen – februar

Forberedelsesfasen – mars

Forberedelsesfasen – april

Forberedelsesfasen – mai

Forberedelsesfasen – juni


Opptak av modul 1 for fylkeskommunene

Opptak av modul 1 for fylkeskommunene finner du i sin helhet her

Dersom du ønsker å høre om et spesifikt tema og ikke hele opptaket, velg fra temaene under:

Hva er nytt siden sist valg

Forberedelsesfasen – januar, februar og mars

Forberedelsesfasen – april, mai og juni


Webinar for nye valgansvarlige

Opptak av webinar for nye valgansvarlige fra 19. februar finner du i sin helhet her

Dersom du ønsker å høre om et spesifikt tema og ikke hele webinaret, velg fra temaene under:

Introduksjon

Roller og ansvar

Begreper

Frister

Delegering fra valgstyret

EVA (valgadministrasjonssystem)

Valgmateriell

Hjelpemidler

Spørsmål og svarWebinar med oppgaveløsning i EVA Admin

Opptak av webinar med oppgaveløsning i EVA Admin fra 26. mars finner du her 

Opplæring av valgansvarlige 2017

Organisering av valg

Praktiske forberedelser

 

Valgmateriell

 

Manntall
​​Valgkort
Organisering på ulike nivåer


Valgdag

Valgdagen
​​Valglokaler
>
Valgobservasjon

Sikkerhet og beredskap

​​Sikkerhet og beredskap


Prinsipper for stemmegivning

Grunnleggende prinsipper for stemmegivning

Kommunikasjon

Valgkommunikasjon
Informasjon til velgerne
Valgformidling og sikkerhet


EVA (Elektronisk valgadministrasjon)

Elektronisk manntall
EVA oppstart EVA grunnlagsdata
EVA forhåndsstemmegivning
BeredskapsrutinerBeredskapsstemmer
Innføring i manntallTidligstemmegivningEVA Opptelling
EVA Forskjellige miljøer


Sametingsvalg og Færder

Sametingsvalg Opptelling sametingsvalg
Ekstraordinært kommunestyrevalg - Færder


Manuell opptelling modul 2

Opptellingsprosess
Stemmeseddel
Godkjenning av stemmeseddel
Strekkodelapper, oversendelser og arkivering
Registrering og prøving av stemmegivninger
Endeling opptelling


Skanning modul 2

Opptellingsprosess
Foreløpig opptelling
Skanning av stemmeseddel
Godkjenning av stemmeseddel
Registrering og prøving av stemmegivninger
Endeling opptelling


Papirmanntall

Papirmanntall


Urnetelling

Urnetelling


Forhåndsstemmegivning

Stemmegivningsperiode)Forhåndsstemmegivning
Forhåndsstemmer

 

Fremmede stemmer

Fremmede stemmer

 

Særskilt omslag

Særskilt omslag


Møtebok og protokollering

Møtebok og protokollering