Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

Opplæring av valgmedarbeidere

 

Valgdirektoratet tilbyr kommunene og fylkeskommunene valgopplæring i 2017.

Tema for opplæringen er regelverk, rutiner og bruk av EVA.

Målet for opplæringen er å sette kommunene og fylkeskommunene i stand til å gjennomføre en effektiv og korrekt valgavvikling som er i tråd med valglovgivningen.

Direktoratet står selv for opplæringen. Opplæringen foregår i to moduler hvor ulike temaer for valggjennomføringen blir gjennomgått. Hver modul er et to-dagers kurs, og hvert kurs arrangeres flere ganger.

Alle kommuner og fylkeskommuner anbefales å delta på begge moduler av opplæringen. Kommunene og fylkeskommunene skal kun delta på ett kurs per modul. Hver kommune kan delta med inntil tre medarbeidere hver per modul.

Valgdirektoratet avholder opplæringssamlingene i 2017 på Radisson Blu Hotel Alna. Direktoratet har hatt en tett dialog med hotellet, og fulgt opp alle tilbakemeldinger som kom etter opplæringen i 2015. Hotellet kan gjennomføre samlingene til pris som er i henhold til statens satser, og hadde derfor det beste tilbudet prismessig. I tillegg har hotellet gjort endringer internt for å imøtekomme kravene direktoratet mener er nødvendig for en god gjennomføring.

Kommunene og fylkeskommunene må dekke utgiftene for deltakeravgift, reise og hotell.

Vi ser frem til å ønske alle kommuner og fylkeskommuner velkomne til opplæringen 2017!

Under følger en oversikt over modul, uke og tema for fylkeskommuner og kommuner.

ModulUkeTema
​Modul 1 Fylkeskommuner​7​Grunnlagsdata og listeforslag
Modul 1 Kommuner12 - 13Grunnlagsdata og stemmegivning
Modul 2 Kommuner22 - 23Opptelling
​Modul 2 Fylkeskommuner​24​Opptelling og valgoppgjør

 

For kommunene:

Valgdirektoratet ønsker alle kommuner velkommen til valgopplæring i forkant av stortingsvalget 2017!

Hver kommune kan delta med inntil 3 deltakere. Kommunen står fritt til å sende ulike medarbeidere til de to modulene. Hver deltaker må selv melde seg på opplæringssamlingene, og det er derfor viktig at man snakker sammen internt i kommunen slik at man melder seg på samme samling. Dersom kommunen er en del av et skannsenter, anbefaler Valgdirektoratet at man forsøker å melde seg på samme samling som de andre kommunene i skannsenteret på modul to.

Fristen for å melde seg på opplæringssamlingene gikk ut fredag 20. januar.

Praktisk informasjon om opplæringen finner du i påmeldingsskjemaet: https://egencia.qondor.com/valget

Valgdirektoratet sender ut program og annen viktig informasjon i forkant av samlingene.

 

For fylkeskommunene:

Valgdirektoratet ønsker alle fylkeskommuner velkommen til valgopplæring i forkant av stortingsvalget 2017!

Hver fylkeskommune kan delta med inntil 3 deltakere. Fylkeskommunen står fritt til å sende ulike medarbeidere til de to samlingene. Hver deltaker må selv melde seg på opplæringssamlingene.

Fristen for å melde seg på opplæringssamlingene gikk ut fredag 20. januar.

Praktisk informasjon om opplæringen finner du i påmeldingsskjemaet: https://egencia.qondor.com/fylkeskommuner

Valgdirektoratet sender ut program og annen viktig informasjon i forkant av samlingene.


Opprettet: 05.08.2014 (Sist oppdatert 03.05.2017)