Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
 

Prøvevalg manuell opptelling for kommuner og fylkeskommuner

20.06.2017

Den 20. juni er det prøvevalg for alle kommuner. Den 21. juni er det prøvevalg for alle fylkeskommuner.

Hensikten med å gjennomføre prøvevalg er å teste ut følgende:
- kommunene får registrert forhåndsstemmegivninger og valgtingsstemmegivninger *)
- kommunene får gjennomført sin opptelling
- fylkeskommunene får gjennomført sin opptelling
- at resultater rapporteres riktig og overføres til EVA Resultat og til mediene
- kapasiteten til systemet EVA
*) Registrering av valgtingsstemmegivninger i EVA gjelder kun for de kommunene som har valgt elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen.

Prøvevalget vil være en god anledning for kommunene og fylkeskommunene til å trene på både rutiner og prosedyrer ved bruk av EVA.

Prøvevalget vil være et eget miljø, og det vil være en kopi av de dataene som kommunene har lagt inn i valget i produksjon innen 31.05.

Hvor mange bør delta i prøvevalget?
Kommunene og fylkeskommunene bør ha minst 2 brukere til gjennomføring av prøvevalget, gjerne flere. Flere brukere gjør prøvevalget mer realistisk.

Tidsbruk
Kommunene og fylkeskommunene bør sette av dagen til prøvevalget. Utføringen av selve oppgavene vil ikke ta hele dagen, men det er ønskelig at oppgavene i størst mulig grad utføres samtidig av kommunene den 20. juni, og fylkeskommunene den 21. juni.

Nærmere informasjon om prøvevalget med tidsplan og oppgaver vil bli tilgjengeliggjort i Valgmedarbeiderportalen så snart det foreligger.