Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
 
   

​Generell​ informasjon om grunnlagsdata

Det første som må gjøres for å bruke EVA er å legge inn grunnlagsdata. Når kommunene og fylkeskommunene tar EVA i bruk vil det allerede være lagt inn en rekke grunnlagsdata, blant annet stemmekretser, manntall og partikoderegister. Grunnlagsdatasiden er bygd opp slik at man bare ser det man er ansvarlig for å legge inn av informasjon. I tillegg bør man legge inn informasjon øverst først og jobbe seg nedover.

​​​​Kommunene/fylkeskommunene må selv sørge for korrekt informasjon vedrørende:

 • Brukere og roller
 • Type manntall
 • Opptellingsmåter
 • Skanning (hvis det brukes)
 • Listeforslag (avhengig av valghendelse)
 • Stemmesteder
 • Roder (hvis det brukes)
 • Valgkort
 • Tellekretser (hvis det brukes)
 • Stemmestyre og Valgstyre

​Hvilke roller kan leg​​ge inn grunnlagsdata?

 • Valgansvarlig fylkeskommune
 • Valgansvarlig kommune 

 

Generell infor om grunnlagsdata.jpg

Innlegging av grunnlagsdata

 

Kretsrapport​​er

Det er mulig å hente ut informasjon og statistikk om kommunens kretser fra EVA. Dette er tilgjengelig under menyvalget "Alle rapporter".

 

Rapporter.png

Rapporter for grunnlagsdata

Rapporten "Stemmeberettigede pr krets" inneholder informasjon om antall stemmeberettigede per krets i kommunen fordelt på kjønn. Du kan ta ut rapporten basert på fødselsdato. Dette kan være nyttig dersom du for eksempel ønsker å ta ut en rapport over antall stemmeberettigede førstegangsvelgere.

​Rapporten "Generell kretsinformasjon" gir en oversikt over alle kommunens kretser, med informasjon om kretsnavn, kretsnummer, navn på valglokale, adresse til valglokale, hvilke dag(er) som er valgdag(er) i kommunen, eventuell tekst til valgkortet som kommunen har lagt inn og antall stemmeberettigede i kretsen. Denne rapporten er nyttig for kommunen å bruke i sin kvalitetskontroll av grunnlagsdata de selv har lagt inn i EVA.

Man kan også ta ut en rapport over "Brukere og roller". Her får man en liste over alle brukere og roller man har i sin kommune.