Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
 
   

Legg inn grunnlagsdata - Forhåndsstemmesteder

 
Det må legges inn minst ett sted for mottak av forhåndsstemmer. Kommunen må opprette stemmested hvor stemmesedlene skal legges rett i urne. Dersom det ligger inne et forhåndsstemmested fra tidligere valg, må du vurdere om du trenger å opprette flere.
 
Det er ikke nødvendig å opprettet et eget konvoluttstemmested, EVA håndterer dette uten at kommunene trenger å ta noen aktive valg i EVA. Stemmegivninger som tas i mot og registreres som konvolutt, vil automatisk registreres på dette stemmestedet.
 
For eksempel:
En kommune har tre faste forhåndsstemmesteder (Rådhuset, Kinoen og Biblioteket). For kommunen betyr dette at alle forhåndsstemmer rett i urne og alle forhåndsstemmer til andre kommuner i konvolutt skal registreres lokalt på det enkelte forhåndsstemmestedet (her: Rådhuset, Kinoen og Biblioteket). 
 
Når det gjelder forhåndsstemmer som er tilsendt fra andre kommuner, fra utlandet eller forhåndsstemmer det kan være noe særskilt ved (velger ikke i manntall eller velger har avgitt stemme tidligere), samt forhåndsstemmer som er tatt imot i beredskapskonvolutt er det ikke nødvendig å opprette eget stemmested for disse. Det er lagt til rette for at konvoluttstemmene blir registrert på rett sted (ID 9999) i EVA når du registrerer disse under menypunktet Registrer forhåndstemmekonvolutter sentralt.
Grunnlag - forhåndsstemmested1.jpg

Rediger forhåndsstemmested

Du kan endre informasjon på et forhåndstemmested. Du markerer det forhåndsstemmestedet du ønsker å endre og klikker på knappen rediger. De røde stjernene i feltet viser hvilke felt som er obligatoriske. Du må legge inn gateadresse om denne mangler. Alle forhåndsstemmesteder må ha en unik ID på 4 siffer. Kommunen bestemmer selv tallkombinasjon. Den blir brukt for å identifisere forhåndsstemmelokalet dersom kommunen importerer fil med brukere som har rolle forhåndstemmemottakere.

grunnlag - forhåndsstemmested2.jpg

Allment tilgjengelig lokale?

Haker du av for at stemmestedet skal være allment tilgjengelig må du legge inn GPS koordinater og forhåndsstemmestedet vil være synlig for velgere på nettsiden valglokaler.no (ikke tilgjengelig før juli 2019). Velger du nei vil forhåndsstemmestedet ikke være synlig på valglokaler.no og det er ikke behov for å legge inn GPS koordinater.

grunnlag - forhåndsstemmested3.jpg 

GPS-​koordi​nater

Det er mulig for kommuner å legge inn GPS-koordinater for forhåndsstemmelokalene i kommunen, på samme måte som for valgtingsstemmelokaler. 

Veiledning for hvordan man legger inn GPS-koordinater.​