Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
 
   

​Oversikt manntallsavvik

Dersom du har gjort endringer i kommunens valgkretser kan du ha manntallsavvik. Dersom kommunen er midt i en prosess med kretsendringer vil det være naturlig å ha avvik en kort periode. Det er ikke mulig for kommunene eller valgdirektoratet å rette opp dette direkte i EVA. Avvik må kommunen ta videre med kommunens matrikkelfører og folkeregisteret. 

manntallsavvik.JPG

Kretser uten manntallsførte personer

Tallet viser hvor mange kretser kommunen har uten manntallsførte personer. I eksempelet over er det fire kretser uten manntallsførte personer.

Kretser i manntallet som ikke er konfingurert i systemet, men som er med i manntallet

Tallet viser hvor mange kretser, som hadde knytning til manntallsførte i siste oppdaterte manntall, som ikke finnes i EVA.