Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

​​​​​​​Grunnleggende informasjon om EVA og brukerveiledningen

 

Ti​​lgang til EVA

Brukere av EVA vil få tilsendt et sertifikat som må installeres på de PCene hvor systemet skal benyttes.

Valgansvarlig vil få tilsendt informasjon om nedlastning av sertifikat og motta passord for sertifikatet på SMS. Valgansvarlig er ansvarlig for sikker oppbevaring av sertifikat og passord, dersom sertifikat og passord skal brukes av flere i organisasjonen er valgansvarlig ansvarlig for at dette skjer på en sikker og kontrollert måte.

Når sertifikat er installert vil EVA være tilgjengelig på følgende nettadresse: https://eva.valg.no

Er du i tvil om du har installert sertifikat til EVA på datamaskinen?

Når man skal logge seg inn i EVA produksjon vil man få spørsmål om å velge sertifikat for å autentisere seg som bruker av EVA. Dersom du får feilmelding på nettadressen kan dette skyldes to ting: 1) Du har ikke lastet ned sertifikat på den pcen du jobber fra (sertifikatet må lastes ned på hver enkelt pc som EVA skal brukes på), eller 2) du har skrevet feil nettadresse (for eksempel http://eva.valg.no i stedet for https://eva.valg.no).

Instruksjon på hvordan man laster ned/installerer sertifikat finner du under Andre valgforberedelser installer sertifikat.

​Om brukerveiledningen

Denne brukerveiledningen gir en innføring i hvordan det valgadministrative systemet, EVA, kan brukes som hjelpemiddel til å gjennomføre de ulike delene av valget.


​​Generelt om innlog​​ging i EVA

 

Alle som skal bruke valgadministrasjonssystemet må være lagt inn som bruker i EVA og ha installert et sertifikat med passord for sin kommune eller fylkeskommune. Ta kontakt med valgansvarlig i din kommune for mer informasjon. For å logge inn​ er det fem ulike påloggingsalternativer som kan benyttes; MinID, BankID, Buypass, Commfides og BankID på mobil. Buypass og MinID er forklart nærmere under.

Generelt om innlogging EVA.jpg
Hovedbildet for innlogging

Bu​​ypass

For å logge på med Buypass, må man ha en smartkortleser på datamaskinen man kobler seg til med, samt et personlig smartkort som vil være ens personlige elektroniske ID.

Ved innlogging må man taste en firesifret kode for å logge på systemet.

Hva gjør jeg dersom jeg har låst PIN-koden/sperret Byupasskortet?

Dersom man taster feil PIN-kode til Buypasskortet 3 ganger etter hverandre vil PIN-koden bli blokkert. Man kan avblokkere PIN-koden i Buypass minibank på www.buypass.no. For å gjøre dette trenger man PUK-koden som man har fått tilsendt sammen med PIN-koden.

•Sett kortet i kortleseren
•Velg "Tjenesten" "Buypass minibank" i hurtigmenyen på høyre side
•Velg "Administrasjon"
•Velg "PIN-kode funksjoner"
•Velg "Avblokkere PIN-kode"
•Tast inn PUK-koden (8 siffer) som man har fått tilsendt sammen med PIN-koden
•Tast inn en ny valgfri PIN-kode (4 siffer) to ganger
•Trykk OK

Dersom man ikke har PUK-koden, kan man bestille ny i Buypass minibank på www.buypass.no
•Velg "Administrasjon"
•Velg "PIN-kode funksjoner"
•Velg "Bestille PUK-kode", og bekreft bestilling i neste skjermbilde

Innlogging med Buypass.bmp
​Innlogging med Buypass

Min​​​ID

For å logge på må man oppgi personnummer - 11 siffer og et passord på minimum 8 tegn.

Innlogging med MinID, første steg.png
Innlogging med MinID, første steg

​Når fødselsnummer og passord er godkjent, blir man henvist til en ny side hvor man må oppgi en pin-kode på 5 siffer. Trykk Bekreft for å logge inn.

Innlogging med MinID, steg2.png
​Innlogging med MinID, steg 2 - PIN-kode. Merk! I dette påloggingsbildet bes det om PIN-kode fra PIN-kodebrev. Det er imidlertid mer vanlig med kode via mobil, men det er samme type pålogging.

​Før man får startsiden til det valgadministrative systemet, må man kontrollere registrerte opplysninger og trykke Fortsett.

Hva gjør jeg dersom jeg har låst PIN-koden/sperret MinID?

Dersom man har skrevet inn feil passord eller kode 3 ganger blir ens profil sperret i 1 time. Det er ikke mulig å oppheve sperringen. NB! Har du innlogging til BankID, Buypass eller Commfides vil man fortsatt kunne logge inn med alternative innloggingsløsninger.

Dersom man har glemt passordet til Min ID, kan man enkelt bestille ett nytt ved å klikke på "Glemt passord". Man får da en kode på mobil eller en kode på e-post. Dersom man ikke har tilgang til det registrerete mobilnummeret eller e-postadressen, må man ha PIN-kodebrevet for å kunne logge inn med Min ID.

Dersom man har glemt passordet og er registrert med feil kontaktinformasjon i Min ID, kan man kontakte ID-portens brukerstøtte for å få nullstilt sin profil. ID-porten sletter da de registrerte opplysningene og sender ut en ny PIN-kode slik at man kan registrere seg på ny i Min ID. NB! Dersom man har Bank ID, Buypass eller Commfides kan man bruke alternativ innlogging og endre de registrerte opplysningene i Min ID selv. ​


Installer sertifikat

1. Nedlasting sertifikat

Klikk på linken i e-posten du har mottat. Lenken er passordbeskyttet. 

sertifikat 2.jpg

Når brukernavn og passord er fylt ut, åpens en nedlastingsside for sertifikat:

Klikk på linken i nedlastingssiden, en dialogboks åpner seg i nettleservindu. Fremgangsmåten for nedlastning varierer noe avhengig av nettleser:

sertifikat1.jpg

Internet explorer:

sertifikat2.png

Velg «lagre», en ny dialogboks åpner seg:

sertifikat3.png

Google Chrome:

sertifikat5.png

Klikk på filnavnet i dialogboksen -  installasjonsveiviseren starter (se under).

 

2. Installasjonsveiviser sertifikat

Installasjonsveiviser sertifikat: Windows 7.

sertifikat6.png

Klikk på «Neste»

sertifikat7.png

Klikk på «Neste»

sertifikat8.png

Angi passordet du har mottatt på SMS. Merk at det skilles på store og små bokstaver, skriv passordet nøyaktig som mottatt. Trykke «Neste»

 

sertifikat9.png 

En dialogboks vil dukke opp som sier at importen var vellykket.

sikkerhetsadvarsel.JPG

Merk! Dersom du i dette steget får en advarsel om sertifikattype, velg «Ja» eller «Godkjenn» for å fullføre installasjonen.


For kommuner med Windows 10:

Vær obs på at sertifikatet kan finnes under "More choices/ flere valg" når du går til EVA.

Velg sertifikat win10.PNG

Velg "More choices / flere valg" dersom korrekt sertifikat ikke vises som foreslått sertifikat.


Velg korrekt sertifikat.PNG

Velg deretter korrekt sertifikat og trykk "OK". 

 

3. Verifiser at sertifikatinstallasjonen var vellykket

Åpne en internettleser og tast inn/ følg evt. lenke fra Valgmedarbeiderportalen til EVA, dersom du har flere sertifikater installert på din PC kan en liknende dialogboks dukke opp:

sertifikat12.png

Velg sertifikatet med kommunenummer navn «Municipal» og kommunenummer og navn» med utsteder lik «kommune-intermediate»

EVA velkomstskjerm skal møte deg:

sertifikat13.png

Logg inn på ønsket måte via ID-porten

 

Jeg har installert sertifikat, men får ikke tilgang til innloggingsside

Last ned sertifikat på nytt:

sertifikat14.png

Velg «Lagre»

sertifikat15.png 

 Velg «Åpne mappe» der du forrige gang valgte kun «Åpne»

sertifikat17.PNG

 Identifiser filen i mappen, og dobbeltklikk på denne. Følg installasjonsveiviseren som beskrevet over.


Skrevet ut den 28.01.2020 02:48:21