Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
 
   

Administrer opptelling: Fremmedstemmer

 

Fremmedstemmer er en egen opptellingskategori i EVA for kommuner med papirmanntall på valgting. Alle stemmegivninger tatt imot som fremmedstemmer i valglokalene på valgting, skal telles som en egen kategori. I stemmestyrets møtebok rapporteres det antall mottatte fremmedstemmer. Dette legges inn i EVA under urnetellingen. En forutsetning for å foreta opptelling av fremmedstemmer, er at alle stemmegivningene (konvoluttene med fremmedstemmer) er registrert inn i EVA. Det er de innregistrerte stemmene som vises i opptellingsbildet ("kryss i manntall"), og det er derfor veldig viktig at de fremmedstemmene registreres inn i EVA. Det er viktig å merke seg at kommunen må ivareta anonymiteten til velger ved opptellingen.

Det finnes kun én opptellingsmåte for fremmedstemmer: 

  • Sentralt - samlet: Valgansvarlig teller og registrerer stemmer fordelt på parti og foreslått forkastede stemmer. 

​​​Foreløpig opptelling av Fremmedstemmer

For å foreta foreløpig opptelling kan man enten benytte menyvalget "Administrer opptellinger", som er et overordnet menypunkt som inneholder alle stemmekategorier eller "Fremmedstemmer".

fremmedstemmer.jpg
Menyvalg - Fremmedstemme

fremmedstemmer2.jpg
Opptellingsbilde -Fremmedstemmer

Når kommunen registrerer den foreløpige tellingen vil manntallsavkryssninger komme fra EVA. Alle de registrerte fremmedstemmekonvoluttene må være godkjente.
Man registrerer inn telleresultat fordelt på parti, blanke stemmer og tvilsomme. Det er viktig at kommunen benytter seg av feltet "Kommentar" dersom det er avvik i opptellingen. 
Når du har lagt inn korrekte tall kan du enten lagre eller godkjenne tellingen.

​​​Godkjenn foreløpig telling forhåndsstemmer.png
Godkjenn foreløpig telling. Merk! Etter du har godkjent en telling kan du oppheve tellingen. Du må da godkjenne på nytt når du har gjort endringene det var behov for.

Ansvarlig for opptellingen må så ta stilling til om den foreløpige opptellingen kan godkjennes, eller om den må forkastes. Dersom tellingen forkastes, må opptellingskategorien telles på ny. ​​

 

​​​Endelig opptelling av Fremmedstemmer

Når den foreløpige tellingen er godkjent, kan man begynne på den endelige tellingen av opptellingskategorien. Når en endelig telling er lagret i EVA er det ikke mulig å gjøre endringer i denne. Før du lagrer tellingen må du sette en forslått forkastelsesgrunn på de tvilsomme stemmesedlene.

I fanen "Sammenligne tellinger" kan du sammenligne foreløpig og endelig opptelling og godkjenne. Er det avvik og behov for å gjøre en ny endelig telling, trykker man på "Registrer ny endelig telling". Valgansvarlig kommune har ikke mulighet til å oppheve en godkjent endelig telling. Kontakt brukerstøtte på hjelp@valg.no.

 

sammenlign tellinger.jpg