Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
 
   

Administrer opptelling: Særskiltstemmer

 

Stemmer i særskilt omslag er en egen opptellingskategori i EVA. Det betyr at alle stemmegivninger tatt imot i særskilt omslag i valglokalene på valgting, skal telles som en egen kategori. I stemmestyrets møtebok rapporteres det antall mottatte stemmer i særskilt omslag. Antall legges inn i EVA under urnetellingen. En forutsetning for å foreta opptelling av stemmer i særskilt omslag, er at alle stemmegivningene (konvoluttene med stemmer i særskilt omslag) er registrert inn i EVA. Det er viktig å merke seg at kommunen må ivareta anonymiteten til velger ved opptellingen.

Det finnes kun én opptellingsmåte for særskiltstemmer: 

  • Sentralt - samlet: Valgansvarlig teller og registrerer forhåndsstemmer fordelt på parti og foreslått forkastede stemmer. 

​​​Foreløpig opptelling av Særskiltstemmer

For å foreta foreløpig opptelling kan man enten benytte menyvalget "Administrer opptellinger", som er et overordnet menypunkt som inneholder alle stemmekategorier eller "Særskiltstemmer".

særskilt.jpg
Menyvalg - Særskiltstemme


særskilt 2.jpg

Når kommunen registrerer den foreløpige tellingen vil manntallsavkryssninger komme fra EVA. Alle de registrerte særskiltkonvoluttene må være godkjente.
Man registrerer inn telleresultat fordelt på parti, blanke stemmer og tvilsomme. Det er viktig at kommunen benytter seg av feltet "Kommentar" dersom det er avvik i opptellingen. 
Når du har lagt inn korrekte tall kan du enten lagre eller godkjenne tellingen.

​​​Godkjenn foreløpig telling forhåndsstemmer.png
Godkjenn foreløpig telling. Merk! Etter du har godkjent en telling kan du oppheve tellingen. Du må da godkjenne på nytt når du har gjort endringene det var behov for.

Ansvarlig for opptellingen må så ta stilling til om den foreløpige opptellingen kan godkjennes, eller om den må forkastes. Dersom tellingen forkastes, må opptellingskategorien telles på ny. ​​

 

​​​Endelig opptelling av Særskiltstemmer

Når den foreløpige tellingen er godkjent, kan man begynne på den endelige tellingen av opptellingskategorien. Når en endelig telling er lagret i EVA er det ikke mulig å gjøre endringer i denne. Før du lagrer tellingen må du sette en forslått forkastelsesgrunn på de tvilsomme stemmesedlene.

I fanen "Sammenligne tellinger" kan du sammenligne foreløpig og endelig opptelling og godkjenne. Er det avvik og behov for å gjøre en ny endelig telling, trykker man på "Registrer ny endelig telling". Valgansvarlig kommune har ikke mulighet til å oppheve en godkjent endelig telling. Kontakt brukerstøtte på hjelp@valg.no.

 

sammenlign tellinger.jpg