Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
 
   

Administrer opptellinger: Ordinære valgtingsstemmer

 

Urnetelling 

Urnetelling vil si å telle antall stemmesedler i urnen - ikke fordelt på parti, identifisere tvilsomme stemmer, samt føre opp antall stemmegivninger avgitt i konvolutt.
Dette gjøres ALLTID hos stemmestyret, det vil si på kretsnivå. For at det skal være mulig å registrere en urnetelling, må brukerne har rett rolle og tilgang. Kommunene kan enten gi stemmestyrene tilgang til EVA for å gjøre registreringen lokalt i valglokalet med rollen ansvarlig valglokale, eller registreringen kan gjøres sentralt i kommunen med rollen valgansvarlig. Registreringen forutsetter da at man er tildelt rette roller, og har tilgang til alle stemmekretser.

Alle kommuner må telle antall stemmesedler i urnene og antall kryss i manntallet. Kommuner med elektronisk manntall får kryss i manntall utfylt automatisk i fanen. Kommuner med papirmanntall må telle opp antall manntallskryss i sin krets og føre inn manuelt.

Måten urnetellingen gjennomføres på er avhengig av opptellingsmåte.

urnetelling 1.jpg 

Urnetelling med opptellingsmåte sentralt- samlet eller sentralt fordelt på krets: 

For kommuner som teller lokalt fordelt på krets vil man samtidig med urnetellingen gjøre foreløpig opptelling. Derfor er fanen for urnetelling og foreløpig opptelling slått sammen.

urnetelling 2.jpg 

 Urnetelling med opptellingsmåte lokalt - fordelt på krets

 

​​​Foreløpig opptelling av Ordinære valgtingsstemmer

For å foreta foreløpig opptelling kan man enten benytte menyvalget "Administrer opptellinger", som er et overordnet menypunkt som inneholder alle stemmekategorier eller "Ordinære valgtingsstemmer"

valgtingsstemmer.jpg

Menyvalg - "Ordinære valgtingsstemmer"

valgtingsstemmer 2.jpg

Tellebilde - Ordinære valgtingsstemmer

Alle stemmegivningene må være godkjente. Man registrerer inn telleresultat fordelt på parti, blanke stemmer og tvilsomme. Det er viktig at kommunen benytter seg av feltet "Kommentar" dersom det er avvik i opptellingen. Når du har lagt inn korrekte tall kan du enten lagre eller godkjenne tellingen.

​​​Godkjenn foreløpig telling forhåndsstemmer.png
Godkjenn foreløpig telling. Merk! Etter du har godkjent en telling kan du oppheve tellingen. Du må da godkjenne på nytt når du har gjort endringene det var behov for.

Ansvarlig for opptellingen må så ta stilling til om den foreløpige opptellingen kan godkjennes, eller om den må forkastes. Dersom tellingen forkastes, må opptellingskategorien telles på ny. ​​

 

​​​Endelig opptelling av ordinære valgtingsstemmer

Når den foreløpige tellingen er godkjent, kan man begynne på den endelige tellingen av opptellingskategorien. Når en endelig telling er lagret i EVA er det ikke mulig å gjøre endringer i denne. Før du lagrer tellingen må du sette en forslått forkastelsesgrunn på de tvilsomme stemmesedlene.

I fanen "Sammenligne tellinger" kan du sammenligne foreløpig og endelig opptelling og godkjenne. Er det avvik og behov for å gjøre en ny endelig telling, trykker man på "Registrer ny endelig telling". Valgansvarlig kommune har ikke mulighet til å oppheve en godkjent endelig telling. Kontakt brukerstøtte via hjelp@valg.no.

 

valgtingsstemmer 3.jpg