Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
 
   

Administrer opptellinger

 

"Administrer opptellinger" er siden hvor opptellingsarbeidet bør administreres. Den gir en oversikt over alle opptellingskategorier og hvor langt opptellingsarbeidet har kommet. Man navigerer direkte til hver av opptellingkategoriene ved å klikke på "Vis" til høyre for opptellingskategorien. Knappen som tar deg til rapporterting til media gir også fortløpende beskjed når du må rapportere til media.

Kommuner som teller manuelt vil måtte legge inn telleresultatene manuelt i EVA. For kommuner som skal skanne vil tallene lastes inn direkte fra skanningløsningen. Uansett opptellingsmåte må kommunene ta stilling til om opptellingsresultatet kan godkjennes, eller må forkastes og telles på nytt.

Skjermbilde 2017-02-13 kl. 16.15.49.png
​Oversikt over tellinger

Hvordan valgtingsstemmer ordinære skal telles avhenger av kommunens opptellingsmåte. Dette vil gjenspeiles i oversikt over tellinger ved å trykke på pilen foran opptellingskategorien Valgtingsstemmer ordinære.  

- Dersom kommunen teller sentralt samlet, vil man kun legge inn en urnetelling fordelt på de ulike kretsene, mens resten vil telles samlet.
- Dersom man teller sentralt - fordelt på krets, eller lokalt - fordelt på krets vil man foreta opptelling fordelt på krets for urnetelling, foreløpig og endelig opptelling.