Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
 
   

Administrer opptelling: Forhåndsstemmer ordinære

 

Det finnes kun én opptellingsmåte for forhåndsstemmer: 

  • Sentralt - samlet: Valgansvarlig teller og registrerer forhåndsstemmer fordelt på parti og foreslått forkastede stemmer. 

​​​Foreløpig opptelling av forhåndsstemmer ordinære

For å foreta foreløpig opptelling av forhåndsstemmer ordinære kan man enten benytte menyvalget "Administrer opptellinger", som er et overordnet menypunkt som inneholder alle stemmekategorier eller "Forhåndsstemmer ordinære".

Foreløpig opptelling av forhåndsstemmer.png
Menyvalg - Forhåndsstemmer ordinære

2017-05-04_16-36-44.jpg
​Tellebilde - Forhåndsstemmer ordinære

Merk! Antall forhåndsstemmer lagt til side som skal telles sammen med sent innkomne forhåndsstemmer må legges inn i EVA under menypunktet "Legg inn antall stemmeseddelkonvolutter lagt til side" før man kan begynne å legge inn tall for forhåndsstemmer ordinære. 

Når kommunen registrerer den foreløpige tellingen vil manntallsavkryssninger komme fra EVA. Alle forhåndsstemmegivninger må være godkjente.
Man registrerer inn telleresultat fordelt på parti, blanke stemmer og tvilsomme. Det er viktig at kommunen benytter seg av feltet "Kommentar" dersom det er avvik i opptellingen. 
Når du har lagt inn korrekte tall kan du enten lagre eller godkjenne tellingen.

​​​Godkjenn foreløpig telling forhåndsstemmer.png
Godkjenn foreløpig telling. Merk! Etter du har godkjent en telling kan du oppheve tellingen. Du må da godkjenne på nytt når du har gjort endringene det var behov for.

Ansvarlig for opptellingen av forhåndsstemmer må så ta stilling til om den foreløpige opptellingen av forhåndsstemmer ordinære kan godkjennes, eller om den må forkastes. Dersom tellingen forkastes, må opptellingskategorien telles på ny. ​​

 

​​​Endelig opptelling av forhåndsstemmer ordinære

Når den foreløpige tellingen av forhåndsstemmene er godkjent, kan man begynne på den endelige tellingen av opptellingskategorien. Når en endelig telling er lagret i EVA er det ikke mulig å gjøre endringer i denne. Før du lagrer tellingen må du sette en forslått forkastelsesgrunn på de tvilsomme stemmesedlene.

I fanen "Sammenligne tellinger" kan du sammenligne foreløpig og endelig opptelling og godkjenne. Er det avvik og behov for å gjøre en ny endelig telling, trykker man på "Registrer ny endelig telling". Valgansvarlig kommune har ikke mulighet til å oppheve en godkjent endelig telling. Kontakt brukerstøtte på hjelp@valg.no.

 

2017-05-04_17-30-.jpg