Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
 
   

Brukere og roller i EVA Skanning

 

For å få tilgang til EVA skanning må det opprettes brukere og tildele roller i EVA Admin under menypunktet "Administrer brukere".

Roller

Følgende roller brukes i EVA Skanning:

  • Skanning
  • Valgansvarlig kommune
  • Valgansvarlig fylkeskommune
  • Valgansvarlig Oslo (kun for Oslo)

Rollematrisen for EVA Admin viser hvilke tilganger de ulike rollene også gir i EVA Skanning. En bruker som tildeles rollen skanning, vil ikke ha tilgang til EVA Admin, bare EVA Skanning. Brukeren vil ikke ha mulighet til å overføre tellinger fra EVA Skanning til EVA Admin. Vedkommende som skal ha ansvar for overføring av tellinger, må inneha rollen valgansvarlig kommune eller valgansvarlig fylke for den kommunen eller fylket som skal telle.

Felles tellesentral

I en felles tellesentral, det vil si der hvor flere kommuner og/eller fylket skanner sammen og benytter samme personell til arbeidet, kan man tildele skanningrollen til personellet som skal bemanne EVA Skann og EVA Verifiser. Kommunen selv må ta ansvar for at en utpekt i hver enkelt kommune tar ansvar for overføringen til EVA Admin.

Valg av rolle

Hvis man har roller i flere kommuner/fylker, må man i EVA Jobbstyring, EVA Verifiser og EVA Stikkprøve velge hvilket valg og hvilket område man skal jobbe med etter innlogging. For kommunestyre- og fylkestingsvalg får man tilgang til to valg, ved stortingsvalg har man i utgangspunktet bare tilgang til ett valg. 

Merk at i EVA Skann velger man aldri rolle, man velger valghendelse. 

Eksempel rollen Valgansvarlig kommune ved kommunestyre- og fylkestingsvalg:

Valgansvarlig kommune.JPG 

Eksempel Skanning ved kommunestyre- og fylkestingsvalg:

Roller skanning - kommunestyre.JPG 

For fylkeskommunenen velger man hvilken kommune man ønsker å telle. Klikk på den lille pilen framfor valghendelsen og man får frem alle kommunene i det aktuelle fylket.

Når en bytter mellom de ulike kommunene bruker man funksjonen "Bytt valg" øverst til høyre i skjermbildet.

Valgansvarlig fylket.JPG 

Valgansvarlig fylket - utslått.JPG 


 

Se også:

Innlogging EVA Skanning

Buypasskort

Jobbstyring EVA Skanning​