Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
 
   

​EVA Skann - skanning av kasser med stemmesedler

1. Dobbeltklikk på ikonet til EVA Skann som ligger på skrivebordet

EVA Skann 256.png 


2. Velg skannermodell, det skal være et grønt minnepennikon på skanner som er koblet til. Dersom dette mangler, slå av og på pcen.
Teknisk personell skal ha testet at skanner er fungerer etter installasjon, ta kontakt med din leverandør eller IT personale dersom du fortsatt har problemer.
Skannervalg.PNG

3. Når du starter EVA Skann tar dette litt lenger tid enn for EVA Jobbstyring og EVA Verfiser. Det vil også "blinke" forbi en del vinduer mens programmet gjør seg klart. 
skann_oppstart.PNG

4. Klikk på Logg inn med ID-porten og fullfør pålogginsprosessen.

5. Under ser du startbildet til EVA Skanning. Markøren står automatisk plassert i den første tekstboksen for å registrere strekkoden fra strekkodeleseren.

SkanningAvStemmesedler.png 

6. Les inn strekkodene med strekkodelseren 

Når den første strekkoden er lest, hopper markøren til neste tekstboks og stiller seg klar til å ta i mot neste strekkode

skanning_registrere_strekkode_nestePNG.PNG

7. Når siste strekkode er lest går systemet automatisk videre til et informasjonsbilde for kassen. Her får du oversikt over hvilken kasse det er, hvor mange kasser det er totalt, hvilke kommune, krets, tellekategori, hvilket valg det er og hvilken telling det er.  Merk at hvis tellingen ikke er igangsatt i EVA Jobbstyring eller av en eller annen årsak ikke klar, vil man få melding om dette umiddelbart, og man blir stående i registrer strekkode-bildet.


8. Klikk Start skanning, og skanningen vil starte etter ganske kort tid.

skanning_kasse_oversikt.PNG

Når skanningen pågår vil en se skifte av stemmesedler i høyre del av vinduet etter hvert som sedlene leses av skanneren.
skanning_pågår.PNG

9. Når det er tomt for sedler i innskuffen på skanneren får man flere valg. En kan da velge å legge flere sedler i innskuffen og "Skann flere sedler fra samme kasse", eller man kan klikke på "Alle sedlene i kassen er skannet", og kassen lagres. Trykker man på "Slett alle skannede sedler i kassen og skann på nytt" slettes innholdet i kassen og man kan/må skanne kassen på nytt.

skanning_ferdig_med_bunken.PNG
Hvis man ved et uhell trykker på "Skann flere sedler i kassen og skann på nytt" og likevel er ferdig med kassen, kan du i neste feilsituasjon avbildet under trykke "Fortsett skanning". Du vil da få opp "Ferdig med skanning av bunken"-dialogen igjen (avbildet over) og kunne avslutte kassen denne gangen.

skanning_innskuff.PNG

10. Har du ikke flere stemmesedler som skal skannes, så klikk "Alle sedlene i kassen er skannet"

Kassen avsluttes og lagres, og EVA Skann stiler seg klar til å lese neste strekkode.

 

Avbryt skanning

Hvis man av en eller annen grunn må stoppe skanningen som pågår kan man trykke på knappen "Avbryt skanning" . Denne funksjonen stopper skanningen umiddelbart og sletter kassen du har skannet.

skanning_avbryter.PNG

Sette en kasse som tom

Det er to måter å sette en kasse som tom. Den ene er i EVA Jobbstyring og den andre er i EVA Skann.

I EVA Skann: hvis du har strekkodelappen kan du lese den inn med strekkodelseren i EVA Skann. I infoskjermen om kassen, trykk på "Registrer som tom kasse".

Kassen er nå registr som tom - EVA skann.JPG
Du får opp et varsel som bekreftet at kassen er registrert som tom. 

 

Papir​​​krasj

Når det oppstår papirkrasj eller dobbelmating av papir i skanneren stopper den opp og viser følgende melding:

 

skanning_problemer.PNG

Som regel må man gjøre følgende:

- Undersøk hva som er den sist skannede seddelen. Denne er avbildet på skjermen. Undersøk feks seddel-id feltet på skjermen ved å bruke zoom-funksjonen:

2 Forstørr Seddel-ID.jpg

- Åpne så lokket på skanneren
- Dra ut alle sedler som: er på vei inn, ligger i skanneren eller er på vei ut av skanneren
- Legg tilbake i innskuffen de som kom inn i skanneren "etter" den sist registrerte seddelen. Fordi skanneren har en viss forhåndsbufring av sedler (for å få høy hastighet), så vil potensielt noen sedler kunne ligge i utskuffen eller delvis inni skanneren og likevel ikke være registrert av EVA Skann. Disse må da legges tilbake i innskuffen.

- Lukk lokket på skanneren, og trykk på "Start igjen etter sist skannede seddel"


Se også:

Innlogging EVA Skanning​

Brukere og roller i EVA Skanning​

Jobbstyring EVA Skanning

Utskrift av strekkodelapp​