Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
 
   

​​EVA Stikkprøve

Hovedfunksjonen til EVA Stikkprøve er å avdekke systematiske avvik som er forårsaket av kompromittering eller feil i EVA Skanning. Stikkeprøver gir etterprøvbar dokumentasjon for den maskinelle telleprosessen. 

Stikkprøven tar utgangspunkt i en kasse som er ferdig verifisert og har status "Klar for ferdigstilling" eller "Klar for overføring" i EVA Jobbstyring. Stemmesedlene i kassen kontrolleres mot bilder av stemmesedlene og partifordelingen i kassen. Stikkprøvevinduet viser hvilke maskinelle tolkninger eller manuelle verifiseringer som er utført i EVA Skanning. EVA Stikkprøve har ikke som intensjon å avdekke manuelle feil utført av verifiserer. 


Stikkprøven skal benyttes for to ulike formål: 

1. Stikkprøve av rettelser 

Rettelser på stemmeseddelen som tolkes maskinelt skal kontrolleres. Systematiske avvik kan i slike tilfeller være at kandidaten Kari får personstemmer, når velger har krysset eller ført opp kandidaten Ola. 

2. Stikkprøve av partifordeling 
Ved avvik mellom foreløpig- og endelig telling, og (fylkes)kommunen velger å gjennomføre ny telling maskinelt, skal det gjennomføres stikkprøve av partifordeling. Systematiske avvik vil i slike tilfeller være at partiet X får registrert annenhver stemme til partiet Y, som sin stemme.


Brukerveiledning EVA Stikkprøve:

1. Start EVA Stikkprøve

Eva stikkprøve ikon.PNG

2. Logg inn via ID- porten

3. Velg en valghendelse og registrer strekkodelapp for kassen du ønsker å ta en stikkprøve av. Stikkprøvekontrollen er ikke knyttet til valghendelse, strekkoden identifiserer hvilken type stemmesedler du har i kassen og det er ikke behov for å bytte mellom valghendelsene.  

Kommune.PNG

4. Registrer strekkodelapp for kassen du har valgt ut til stikkprøven. Det vil ta noen sekunder fra du er ferdig med å bippe strekkoden og til du får opp neste vindu. 

Merk at kassen må være ferdig skannet, verifisert og ha status "Klar for ferdigstilling" i EVA Jobbstyring før du kan starte med stikkprøven.

Registrere strekkoden.PNG

5. Stikkprøvevinduet åpner seg automatisk og du er klar til å kontrollere kassen med stemmesedler

personstemmer.png

 

Venstremenyen inneholder to faner; Seddel og Kasse

Seddel:

Her får du oversikt for hver enkelt seddel.

 • Det fremgår om seddelen er maskinelt lest eller manuelt verifisert.
 • Parti
 • Personstemmer
 • Oversikt over slengere eller kandidater fra andre lister

Oversikten kan sammenlignes mot bildet av stemmeseddelen i tilllegg til stemmeseddel på papir. 

Kasse:

Her vises oversikten for utvalgt kasse.

 • Totalt antall sedler i kassen, fordelt på
  • Antall stemmesedler som ble maskinelt lest av EVA Skanning
  • Antall stemmesedler som ble manuelt verifisert i EVA Verifiser. 
 • Totale partifordeling for kassen
 • Totale antall personstemmer for kassen
 • Totale antall slengere for kassen

Kasse.PNG 

6. Gjennomfør stikkprøve.  Bruk piltastene for å navigere deg frem og tilbake gjennom alle sedlene i kassen.

7. Benytt de blå knappene for å navigere i seddelbildet.

 

Skjermbilde01.PNG

​Maksimerer seddelbildet

minus.PNG​Zoomer innSnuseddel.PNG​Snur stemmeseddel for å kontrollere bakside
Skjermbilde02.PNG​Minimerer seddelbildepluss.PNG​Zoomer utroter.PNG

Tilbakestiller bildet

 

8. Dokumenter stikkprøve og rapporter eventuelle avvik til valgansvarlig og gå videre til neste kasse. 

9. Klikk på lenken "Bytt valg" for å ta stikkprøvekontroll av neste kasse.

Veiledning - Stikkprøvekontroll ved bruk av EVA Skanning

Spørsmål og svar om stikkprøve