Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
 
   

EVA ​​​​​​​Verifiser -  manuell verifisering av stemmesedler

 

Stemmesedler tolkes maskinelt under skanning. EVA Skanning inneholder forretningsregler som samsvarer med valglov og valgforskriften. Dersom EVA Skann ikke klarer å tolke en stemmeseddel entydig, sendes den videre for manuell vurdering i EVA Verifiser. Forretningsreglene finner du i systemdokumentasjonen for EVA Skanning. 

Årsaker til at stemmeseddel sendes til EVA Verifiser kan blant annet være:

 • mangler stempel
 • vansker med å tolke velgers håndskrift
 • vansker med å tolke de ulike feltene som leses i skanning
 • usikkerhet rundt rettinger gjort på stemmeseddelen

De utpekte ansvarlige i rollen må være godt kjent med valglov og forskrift. I EVA Verifiser skal valgmedarbeiderene vurdere stemmeseddelen og foreta rettinger manuelt før den godkjennes. Dersom stemmeseddelen vurderes som at den skal forkastes vil den sendes videre til valgstyret for behandling av forkastelser.1. Start EVA Verifiser

EVA Verifiser 256.png 

2. Påloggingsprosess til EVA Verifiser er lik som ​​​​for eksempel EVA Jobbstyring. Først identifiser deg gjennom ID-porten, velg deretter valghendelse som skal verifiseres.​​

3. Startbildet for EVA Verifiser kan deles i to kolonner: 
 • I kolonnen til venstre "Sedler som må verifiseres", ser man en oversikt over kasser og hvor mange sedler som gjenstår å verifisere i hver kasse. Listen er sortert.
 • I kolonnen til høyre "Sedler som er ferdig verifisert" ser man en oversikt over hvilke sedler og hvilke kasser som er verifisert av deg. Verifiserer velger en kasse i venstre kolonne og starter med å verifisere alle sedlene fra kassen. Når alle stemmeseldlene som kom til manuell verifisering er ferdig verifiser, kan du returnere til startskjermen, og se at kassen er flyttet over til høyre kolonne. Avbryter man midt i en kasse og returnerer til startsiden, vil kunne oppleve at man ser samme kasse i venstre kolonne og i høyre kolonne. 

Bruk F5 eller trykk på Valglogoen for å oppdatere informasjonen på startskjermen.

verifisering_start.PNG

verifisering_start_ferdigverifisert.PNG

Kassene fortsetter å være i kolonne "Sedler som er ferdig verifisert" helt til tellingen er ferdigstilt. Det vil si at man har mulighet til å gjøre om på "sine" verifiserte sedler helt til ansvarlig for EVA Jobbstyring har ferdigstilt tellingen.
Systemet lar flere brukere verifisere innenfor samme kasse. Er det flere som verifiserer kan de oppleve at i en kasse verifiserer operatør 1 stemmeseddel 1, 3, 7 og 14 mens operatør 2 verifiserer seddel 2, 4, 5, 6 og så videre. Verifiseringsoperatøren må derfor ta stilling til hvilken kasse som det skal plukkes sedler fra i startskjermen. Dette er spesielt nyttig hvis man ønsker en viss prioritering i opptellingssenteret (feks at man gjør ferdig en spesiell krets før en annen osv).

Merk at det er ingen funksjon i EVA Skanning for selve prioritering av kasser, dette foregår utelukkende som en manuell rutine eller ved direkte kommunikasjon mellom medarbeiderne i opptellingssenteret. Kommune og fylkeskommune må selv lage en rutine for hvordan de ønsker å gjennomføre prosessen i EVA Verifiser.

Hver seddel blir låst til operatøren når den dukker opp på skjermen. Husk derfor på at du fullfører verifiseringen før du forlater maskinen eller at man går eksplisitt tilbake til startbildet i EVA Verifiser, som man kan gjøre hele tiden ved å klikke på valgikonet. 

Etterhvert kan det bli mange kasser liggende til verifisering og det kan bli vanskelig å finne den ene kassen du skal prioritere å verifisere. Da kan du bruke feltet over "Sedler som må verifiseres" til å filtrere listen. 

4. Når du er ferdig med å verifisere alle sedlene i én kasse kommer du til et skjermbilde der du har følgende valg:

 • "Fortsett med verifisering av neste ledige seddel": Da fortsetter man med neste ledige seddel fra den første kassen som har noe som verifiseres. Er det ingenting å verifiserer kommer du tilbake til startsiden
 • "Gå til startsiden for å velge sedler fra en bestemt kasse": Du blir tatt til startsiden kan velge selv hvilken kasse du vil verifisere fra.
 • "Tilbake til sist verifiserte seddel": Tar deg umiddelbart tilbake til den siste seddelen du verifiserte - i tilfelle du ville ta en ekstra gjennomgang. 

verifisering_ferdig_med_kasse.PNG

Verifisering av stemmesedler

Første gang man verifiserer en seddel kommer det opp et skjembilde med informasjon om hurtigtaster. Dette er tips for hvordan bruke tastaturet i stedet for musen i verifiseringen. Systemet er optimalisert for god tastaturbruk, som er en fordel både med tanke på effektivitet og ergonomi. Når man lærer seg bruken av disse knappene går verifiseringen veldig effektivt. Det anbefales at man bruker litt tid på å sette seg inn i disse snarveiene.

Dette tipsbildet kommer opp helt til du velger "Ikke vis denne meldingen igjen". 

verifisering_verifiseringstips.PNG

Hovedbilde for verifiseringen

​Verifiseringsbildet er to-delt. Verifiseringsapplikasjonen vil hele tiden vise den delen av seddelen som trenger verifisering, så lenge det er noe igjen på seddelen som trenger verifisering. Når operatøren har fullført alle verifiseringsoppgavene, kan man trykke "Neste" for å gå til neste seddel.

Verifiseringen foregår i en "systemflyt", hvor man automatisk blir ledet til neste felt som EVA Skanning forventer er neste steg i verifiseringen. Samtidig kan man hele tiden bryte ut av denne "systemflyten" og gjøre andre endringer. Ønsker man å gå inn i "flyten" igjen, kan man feks trykke på F12-tasten på tastaturet, eller trykke med musen på Status-lenken. 

Stemmeseddelen blir delt opp i "sider". Med sider mener man her de forskjellige delene av seddelen, altså stempelsiden, seddelnummer/partisiden, personstemmesidene, slengersiden osv. Antall sider og hva de inneholder varierer selvsagt etter hvilket valg man teller og hvordan seddelen faktisk ser ut.

I venstre del av vinduet er selve redigeringsfeltene for den delen av seddelen som trenger verifisering.

I høyre del av vinduet ser man et bildeutsnitt som skal gi operatøren et grunnlag for å treffe beslutning. 

 blank-steg2-verifisering-helskjerm.JPG

Eksempelet over viser hvilke funksjoner som benyttes under manuell verifisering

 1. Antall sider av stemmeseddelen som vises i EVA Verifiser. Antallet øker, dersom du velger at stemmeseddelen er en gyldig stemmeseddel. Her kan man manuelt klikke seg mellom sidene og gjøre endringer hvis det er ønskelig/nødvendig. 
 2. Status for den bestemte stemmeseddelen. Status er enten Påbegynt eller Ferdig Verifisert
 3. Nedtrekksliste som inneholder valglister som stiller til valg i valgdistriktet eller alternativet blank stemmeseddel
 4. Dersom stemmeseddelen ikke er en gyldig stemmeseddel, kan du forkaste denne med disse tre alternativene. Det fjerde alternativet med at stemmeseddelen mangler stempel, blir synlig når dette er aktuelt.
 5. Når stemmeseddelen er ferdig verifisert blinker "Neste" knappen i nederste del av vinduet.
 6. Klikk på boksene og du kan snu stemmeseddel, zoome inn og ut
 7. Du kan se nærmere på stemmeseddel i eget vindu. I dette vinduet er det flere funksjoner for å kunne se nærmere på stemmeseddelen. Har man to skjermer når man verifiserer, kan man plassere dette vinduet i den ene skjermen så har man hele tiden bildet av hele seddelen tilgjengelig. Bildet av seddelen vil byttes ut når man går fra seddel til seddel.
 8. Lenken viser stemmeseddelens plassering i kassen dersom det er behov for å leite opp stemmesedddelen
 9. Antall stemmesedler for kassen som er til verifisering og nummer i rekken for de som er til verifisering 
   
Eksempel under viser slengerside under kommunestyrevalg:

5 Hovedbilde - verifisering.JPG

Eksempel på renummerering og stryk under stortingsvalg:


Øverst i vinduet finner man informasjon om hvilken kategori eller krets man verifiserer, og hvilken kasse det er. Rett til høyre for dette igjen finner en informasjon om hvem som er pålogget, hvilken kommune/fylke en teller/verifiserer for og hvilket valg det gjelder.

user.png

Når stemmeseddelen er ferdig verifisert kommer dette tipset opp inntil du eventuelt velger å skjule det. 

verifisering_seddelen_ferdig_verifisert.PNG 

Angre​​mulighet

Gjør man en feil, er det mulig å klikke seg tilbake til sedler du allerede har verifisert. Dette gjelder kun de sedlene du selv har verifisert​, og den muligheten er kun tilgjengelig fram til tellingen ferdigstilles i EVA Jobbstyring.

Zoom i verifi​seringen

Når en stemmeseddel kommer opp til verifisering får man et bilde av stemmeseddelen i høyre del av vinduet. Når man peker på stemmeseddelen (av og til må en klikke for å aktivere) vil det nederst i høyre hjørne framkomme tre ikoner som representerer zoom-funksjonaliteten.

Ikon nummer 1 - Flytte på stemmeseddelen i vinduet
Ikon nummer 2 - Kan klikke ned og dra en firkant rundt området en ønsker å zoome inn - standardinnstilt på at denne er aktiv
Ikon nummer 3 - Tilbakestille stemmeseddelen. Det vil si at en ser hele seddelen i vinduet.

1 Søkefokus.JPG

Vis seddel i eget vindu

Når man får en stemmeseddel til verifisering får man under bildet av stemmeseddelen i høyre del av vinduet en lenke som heter "Vis seddel i eget vindu". Når en klikker på denne får man opp stemmeseddelen i et eget vindu.  Merk at den anbefalte arbeidsmodusen når det gjelder verifisering er at man alltid bør se på hele seddelen ved eventuell verifisering. 

5 Vis seddel i eget vindu.jpg

Øverst i høyre hjørne er et eget panel med funksjoner for å se nærmere på stemmeseddelen. I tillegg til tidligere nevnte funksjoner kan du her rotere, samt snu og vende på stemmeseddelen.

6 Vis seddel i eget vindu.JPG

Panel med zoom funksjoner

7 Panel knapper.JPG

Rullelinjen (slider) brukes til å rotere på seddelen 

8 rotere.JPG

Knappene med + og - på brukes for å zoome inn og ut. Klikk først på knappen, deretter det stedet i dokumentet du vil zoome på.

9 pluss og minus - zommet inn.jpg

10 Vis andre siden av seddelen.JPGMed denne knappen kan du vende/snu stemmeseddelen.

Ukjent stemmeseddel

Hvis skanneren ikke gjenkjenner stemmeseddelen kommer det opp en melding med spørsmål om det er en gyldig stemmeseddel. Siden skanningen er basert på å gjenkjenne visse deler av seddelen, så kan det hende at trykte sedler ikke blir gjenkjent, feks hvis det er smuss på seddelen eller at seddelen har blitt brettet eller skannet skjevt osv inn i skanneren. Ikke trykte stemmesedler som A4-ark eller andre, vil ALLTID komme til verifisering i endelig telling. 

Når seddeltypen er ukjent må verifiserer ta stilling til alle aspektene ved seddelens gyldighet.

For at det skal være en gyldig stemmeseddel må det framkomme hvilket parti vedkommende stemmer på og hvilket valg stemmen tilhører, i tillegg til at den må være stemplet. Hvilket valg og hvilket parti må selvsagt også stemme overens med det valget som telles til enhver tid. 

Denne melding kommer hver gang systemet har oppdaget en ukjent seddel, inntil du velger å skjule meldingen.

1 Er dette en gyldig stemmeseddel.JPG

Ved en ukjent stemmeseddel får man i høyre del av vinduet opp både forside og bakside av stemmeseddelen/arket som er skannet. Det første spørsmålet er om det finnes stempel på stemmeseddelen. Svarer du Nei blir stemmeseddelen forslått forkastet med årsak manglende stempel. 

I eksempelet på bildet under har stemmeseddelen stempel, så man klikker "Ja" på riktig stempel

2 Hele seddelen både forside og bakside - stempelspm.JPG

Neste punkt på verifiseringen av en ukjent seddel er å ta stilling til parti:

verifisering_ugyldig_seddelnummer1.PNG

Sjekke seddelen for rettinger? (er du usikker på hva du skal svare her, trykk informasjonsknappen og les teksten)
verifisering_ugyldig_seddelnummer2.PNG

Sideantallet i øvre venstre hjørne endrer seg ettersom man velger parti. Svarer man "Ja" på sjekke rettinger, må man legge inn eventuelle personstemmer/renummereringer/stryk. Tilgjengeligheten for dette valget varierer selvsagt basert på hvem som teller, hvilket valg, og hvilken telling det er. Feks vil man som kommune ved stortingsvalg ikke ta stilling til renummereringer og stryk, og dermed heller ikke få valget om å "sjekke rettinger".

Automatisk verifisering

Ved Stortingsvalg vil man som fylke kunne oppleve å få følgende dialog når man verifiserer sedler:
verifisering_auto_verifisert.PNG

Slik vil seddelen vises i verifisering:

verifisering_seddel_oversikt.PNG

Denne funksjonen er laget for å avhjelpe situasjoner der parti/stemmeseddelnummer ikke kunne leses, og velgeren hadde gjort renummereringer og strykninger. Systemet vil ikke vite hvor mange kandidater osv det er på listen før verifiseringsoperatør bestemmer seg for parti. Når operatøren derimot har bestemt seg for parti, så kan systemet eventuelt automatisk verifisere informasjonen angitt i renummereringsfeltene. Merk at operatøren må alltid lagre seddelen i etterkant ved å trykke "Neste". Dette betyr også at operatøren har en mulighet til å eventuelt se over endringene en gang til. 


Tips! Den runde prikken med i

På enkelte menyer er det en rund prikk med en "i" i, dette er tips og kan gi deg god informasjon.

10 ier på to plasser.JPG

For eksempel denne: Sjekke seddel for rettinger?
verifisering_info_sjekke_rettinger.PNG

Eller denne: Hvilke partier som stiller til valget

verifisering_info_partier.PNG

Bunkeplassering

Av og til kan man ønske å finne igjen papirseddelen for å ta den nærmere i øyensyn. Under bildet av stemmeseddelen i høyre del av vinduet er det en lenke som heter "Bunkeplassering". Da vil du få opp hvor i kassen denne seddelen mest sannsynlig ligger. Dette forutsatt at skanneroperatøren legger stemmesedlene i kassen igjen i den rekkefølgen de er skannet, så en viss disiplin i skanningen er påkrevd. Et annet tips kan også være å se på bildet av seddelen i fullskjerm og notere seddel-ID, som unikt identifiserer seddelen.

1 Uten stempel.JPG

2 Bunkeplassering.JPG


Blank stemmeseddel

EVA Skanning godkjenner alle blanke stemmeseddler maskinelt, forutsatt at stempel og seddelnummer er gyldig og kunne avleses. Blank stemmeseddel vil bare komme til verifisering dersom velger har skrevet noe på den. En helt ordinær blank stemmeseddel uten noen markeringer vil ikke komme til verifisering.

Det er viktig at man ser på hele stemmeseddelen før man eventuelt setter den til Blank stemmeseddel. For å se hele seddelen klikker man på lenken "Vis seddel i eget vindu" som finnes rett under bildet av stemmeseddelen, på høyre side av skjermen. Man vil i tillegg få en tilpasset beskjed på venstre side med instruksjoner hva man bør gjøre i dette tilfellet:

blank-warning.png


Stemmeseddel fra en annen kommune/fylke

​Velgere som stemmer i andre kommuner enn den de er hjemmehørende i, benytter gjerne en avkryssingsstemmeseddel for å stemme, men de kan også benytte trykte stemmesedler som er produsert for annen kommune eller fylke. Hvis partiet på seddelen stiller liste i din kommune/fylkeskommune tolkes dette under EVA Skann som en godkjent stemme for dette partiet. Eventuelle personstemmer, renummereringer og strykninger vil ikke bli tellende.

Hvis partiet derimot ikke stiller liste i din kommune/fylkeskommune, eller mangler stempel, vil den komme opp til verifisering, og du vil få opp alternative forkastelsesgrunner. I dette tilfellet vil verifiserer velge årsaken: "Parti/gruppe stiller ikke liste".

stiller ikke liste.PNG

Avkryssingsstemmeseddel

I vinduet under er et eksempel hvor EVA Skanning ikke har klart å tolke velgers intensjon på en avkryssingsstemmeseddel. Det er viktig å bruke "Vis seddel i eget vindu" for å kontrollere/sjekke hele seddelen.

1 Stopp v partiet ikke stiller.JPG

Stemmeseddel i "limbo"

Når en verifiseringsoperatør jobber med en bestemt seddel er denne seddelen låst til denne operatøren. Hvis verifiseringsprogrammet eller systemet av en eller annen grunn skulle brått bli avsluttet mens man har sedler oppe på skjermen til verifisering, eller at en på annen måte mister kontakten med programmet, havner den seddelen som stod oppe på skjermen i en slags limbo eller mellomtilstand i systemet. En slik seddel er ikke ferdig verifisert, men heller ikke klar til verifisering. 

Dette oppdager man gjerne når en kasse står med status "Til verifisering", og det er bare 1 seddel som er til verifisering, men du finner ikke denne kassen i EVA Verifiser. Den/disse sedlene må da låses opp. Denne operasjonen gjøres i EVA Jobbstyring.

1. Klikk på lenken til aktuell kasse

1 seddel til verifisering.JPG


2. Du får opp denne menyen med valget Lås opp/tilbakestill 1 sedler i verifisering. Klikk på lenken.

2 Lås opp tilbakestill seddel til verif.JPG


3. Du får opp denne bekreftelsen på at sedlene nå er låst opp / fristilt. Klikk Lukk

3 sedler låst opp fristilt.JPG


4. Når du nå klikker deg over til EVA Verifisering igjen og oppdaterer skjermbildet (F5) vil kassen ligge klar til verifsering.

4 1 seddel til verifisering.JPG