Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
 
   

Kasser og strekkodelapper

For å lette arbeidet og logistikken med stemmesedlene under opptellingen benytter man kasser og strekkodelapper som identifiserer hver enkelt kasse. Hver opptellingskategori har sin egen strekkode og en opptellingskategori kan deles inn i flere kasser avhengig av hvor mange stemmesedler som skal telles opp i en kategori.

Hvor mange sedler man ønsker å ha i hver kasse og dermed hvor mange kasser man skal skrive ut strekkodelapp for, må bestemmes av hver enkelt kommune basert på behov og praktiske forhold. Her følger litt man kan tenke over når det gjelder antall sedler i hver kasse:

 • Et for lite antall sedler i hver kasser gir mange kasser og mer administrasjon
 • Et for stort antall sedler i hver kasse kan gi dårlig ressursutnyttelse, fordi en enkelt kasse må håndteres på en enkelt skanner. 
 • Flere kasser for en krets betyr at kretsen kan telles parallelt på flere skannere 
 • Er det svært mange sedler i en kasse, og skanningen av en eller annen grunn feiler på et tidspunkt, så vil dette gi mye unødig ekstra arbeid
 • Et sted mellom 500-1000 stemmesedler kan være en tommelfingerregel når det gjelder antall sedler i hver kasse
 • Husk at du også må planlegge uttrekk av kasser som skal videre til EVA Stikkprøve applikasjonen.

Strekkodelappene kan skrives ut på forhånd og sendes ut i kretsene, slik at de blir brukt som merkelapp for de forskjellige type tellekategoriene som kommer fra kretsene og inn sentralt. Ubenyttede strekkodelapper kan registreres som tomme i EVA Skanning.

Strekkodelappen må sees som et verdidokument for kassen. Hold lappen og kassen samlet til enhver tid. Det kan være hensiktsmessig å feste strekkodelappen permanent på kassen med for eksempel teip eller lim. Tenk også over hvordan strekkodelappene kan benyttes som hjelpemiddel i kommunens egne rutiner for kollihåndtering og logistikk under valget.

Når stemmesedlene skal oversendes fylkeskommunen for kontrolltelling, skal strekkodelappen følge med. Fylket gjenbruker strekkodelappen da de må telle stemmesedlene slik kommunene teller dem. De arver opptellingsmåten til kommunene, så det er svært praktisk for fylkene om strekkodelappene følger med forsendelsen og at settet med strekkodelapper er komplett.

Hvordan skrive ut strekkodelapper

1. Klikk på lenken Generer strekkodelapp under Opptelling og menypunktet Adminstrasjon

generer-strekkodelapp.png   

 

2. Klikk på aktuell tellekategori og deretter på Velg

   Velg tellekategori.PNG   

3. Fyll inn hvor mange strekkodelapper du ønsker på aktuell kategori/krets. Klikk deretter på Generere Strekkodelapp

   Generer strekkodelapp.PNG 

En PDF-fil med strekkodelappene vil bli generert og automatisk satt i gang for nedlasting i nettleseren din. Den vil kanskje åpne seg direkte i et PDF-visningsprogram litt avhengig av hvordan nettleseren din er satt opp. 

Skulle du ombestemme deg før valget med tanke på antall strekkodelapper, så kan du fint skrive ut nye strekkodelapper. Det er ingen sporing av hvor mange strekkodelapper som blir skrevet ut og om de eventuelt blir brukt i EVA Skanning. Det viktige er at man holder kontroll på de strekkodelappene som FAKTISK benyttes under valget, og at strekkodelappene hjelper kommunen å holde kontroll på kasser og kolli under og etter opptellingen. 

Informasjon i strekkodelapper

Strekkodene innholder følgende informasjon:

 • Opptellingskategori
 • Kassenummer
 • Totalt antall kasser
 • Hvilket valg og evt krets stemmene tilhører
 • Geografi (hvor stemmene er avlagt) 
Eksempel på strekkodelapp:


 barcode-vmp.png


Se også:

Jobbstyring EVA Skanning

Skann av stemmesedler

Brukere og roller i EVA Skanning​