Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
 
   

Grunnleggende informasjon om prøving og opptelling av valgtingsstemmer

Det finnes tre opptellingskategorier av valgtingsstemmer:

  • Valgtingsstemmer - ordinære
  • Fremmedstemmer / beredskapsstemmer
  • Stemmer i særskilt omslag

Merk: For kommuner med papirmanntall finnes opptellingskategorien "Fremmedstemmer". For kommuner med elektronisk manntall har man opptellingskategorien "Beredskapskonvolutter".

Hvilke roller kan foreta prøving og / eller opptelling av valgtingsstemmer?

  • Valgansvarlig kommune
  • Stemmemottaker kommune
  • Ansvarlig valglokale

Arbeidsflyt for opptelling av valgtingsstemmer

Opptelling og godkjenning MÅ skje i riktig rekkefølge:

  • Legge inn og godkjenne urnetelling
  • Legge inn foreløpig telling med partifordeling av sedlene og deretter godkjenne foreløpig telling
  • Legge inn endelig telling, herunder fordele på rettede og urettede sedler. Merk: ved et kommune- og fylkestingsvalg må man deretter registrere rettelser på stemmesedlene før man kan godkjenne endelig telling. Ved stortingsvalg er det kun fylkeskommunen som registrerer rettelser på stemmesedlene
  • Godkjenne eller forkaste foreslått forkastede stemmesedler​. Dersom man ønsker å godkjenne en foreslått forkastet seddel, må denne partifordeles. Når man har behandlet ferdig de foreslått forkastede sedlene kan man godkjenne og sette til valgoppgjør. Merk: ved stortingsvalg er det fylkeskommunen som foretar valgoppgjør.

 

Valgtingsstemmer ordinære

Ordinære valgtingsstemmer prøves i valglokalet idet stemmeseddelen stemples, legges i urnen og velgeren krysses av i papirmanntallet. 

Hvordan ordinære valgtingsstemmer telles avhenger av kommunens opptellingsmåte.  

MERK! Alle stemmestyrer skal foreta en telling av urneinnhold (urnetelling) i valglokalet, uavhengig av kommunens opptellingsmåte. ​

Fremmed- /beredskapsstemmer og stemmer i særskilt omslag

Fremmedstemmer er valgtingsstemmer mottatt i en stemmekrets fra velgere som er manntallsført i en annen stemmekrets i kommunen.
Beredskapsstemmer er stemmer mottatt i kretsen når det elektroniske manntallet er nede.
Stemmer i særskilt omslag er valgtingsstemmer mottatt fra velger hvor det er spesielle forhold som gjør at velgeren ikke kan avgi stemme etter normal prosedyre. Dette kan blant annet være at velgeren ikke finnes i manntalet, eller at velgeren har avgitt godkjent stemmegivning tidligere.

Disse typene stemmegivning må registreres i EVA og prøves før de kan telles i egne opptellingskategorier. ​Se Registrering av konvolutt for valgting sentralt og Prøving av valgtingsstemmegivning til velger for fremgangsmåte.