Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
 
   

​Introduksjon til EVA Skanning

 

EVA Skanning er en tilleggsmodul til EVA Admin og benyttes for maskinell opptelling av stemmesedler. Programmet består av fire enkeltapplikasjoner som installeres samlet på hver datamaskin som skal brukes. EVA Skanning benyttes av kommuner som har valgt å gjennomføre endelig telling maskinelt og av fylkeskommuner når de gjennomførerer sin kontrolltelling av stortingsvalget eller fylkestingsvalget.

Ved installering av programvaren blir maskinen nedlåst i kioskmodus og bare tillatte applikasjoner vil være tilgjengelig. Les mer om dette i teknisk veilder i bruk av EVA Skanning for kommuner og fylkeskommuner.

EVA Jobbstyring

EVA Jobbstyring 256.png

EVA Jobbstyring er knyttet sammen med valgadministrasjonssystemet EVA Admin, og benyttes til å definere opp hva som skal telles når, holde oversikt underveis i opptellingsprosessen og overføre resultater til EVA Admin. 

Følgende hovedfunksjoner fins i EVA Jobbstyring

    • Starte og fullføre tellinger
    • Avklare eventuelle duplikater 
    • Overvåke fremdriften i skanning og verifisering 
    • Overføre telleresultater til EVA Admin

EVA Skann

EVA Skann benyttes når stemmesedlene skal skannes og tolkes maskinelt.EVA Skann 256.png

 

EVA Verifiser

EVA Verifiser 256.pngVelgere kan utføre rettelser på stemmeseddelen i henhold til valgloven. Dersom EVA Skann ikke entydig klarer å tolke velgers intensjon, vil stemmeseddlene gå til manuell verifisering i EVA Verifiser. EVA verifiser inneholder kjøreregler tilpasset det valget som er under opptelling hvor verifiserer må gjøre vurderinger for tolking av endringer eller avvik på stemmeseddelen i henhold til lovverket.

EVA Stikkprøve

Eva stikkprøve ikon.PNGEVA Stikkprøve benyttes når kommunen skal kontrollere innholdet i en skannet kasse og har til hensikt å avdekke systematiske feil under skanning av stemmesedler.
Applikasjonen gir en samlet oversikt over partifordeling og rettelser utført på stemmesedlene i kassen, samt mulighet for å sammenligne papirstemmeseddel med stemmeseddel på skjerm.