Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
 
   

​​Rapporter til media

Når kommunene er ferdig med sine foreløpige og endelige tellinger, skal resultatene av disse rapporteres inn via EVA. Resultatene som rapporteres vil gå inn i systemet EVA Resultat, som tilgengeliggjør prognoser for media og resultater for valgresultat.no. Valgdirektoratet ivaretar sperrefristen, så kommunene kan rapportere sine resultater fortløpende. 

Kommunene skal rapportere:

  • Foreløpig og endelig opptelling av forhåndsstemmer
  • Foreløpig og endelig opptelling av valgtingsstemmer (Merk! De som teller kretsvis, skal også rapportere kretsvis). ​
  • Korrigert valgresultat
Valgdirektoratet oppfordrer kommunene til å rapportere resultatene så fort man er ferdig med å telle de ulike kategoriene. Når en kategori er klar for rapportering, vil rapporter-knappen bli blå. Dersom knappen er grået ut, er den ikke aktiv og man mangler dermed noe i opptellingen. 

​Rapportering av forhåndsstemmer:

Når man rapporterer foreløpig opptelling av forhåndsstemmer, gjelder dette kun ordinære forhåndsstemmer. Denne bør rapporteres så fort man er ferdige med å telle, slik at mediene får gode prognoser kl. 21.00 på valgkvelden. 

For å rapportere endelig opptelling av forhåndsstemmer, må også forhåndsstemmekategorien "sent innkomne/lagt til side" være ferdig opptalt og behandlet for at knappen skal bli aktiv for rapportering. 

Rapportering av valgtingstemmer:

​​Opptellingsmåte sentralt samlet: 
Om man ikke teller kretsvis, må man rapportere foreløpig og endelig telling av valgtingstemmer. Rapporteringen av endelig telling vil bli mulig etter man er ferdig med alle valgtingsskategorier. Det vil si etter man har talt opp: 

  • endelig opptelling av valgtingsstemmer ordinære
  • endelig opptelling av fremmede stemmer (papirmanntall)
  • endelig opptelling av beredskapsstemmer (elektronisk manntall)
  • endelig opptelling av særskilte stemmer
rapporter-media-01.png
​Rapportering for en kommune som teller sentralt samlet

Opptellingsmåte sentralt - fordelt på krets og lokalt - fordelt på krets:
​Om man teller kretsvis, må man rapportere foreløpig og endelig telling av alle kretser. Helt til slutt må man rapportere endelig opptelling av fremmede- og særskilte stemmer. Dette gjøres ved å trykke på rapporteringsknappen for "0000-Hele kommunen".

rapporter-media-02.png
​Rapportering for en kommune som teller kretsvis
​​Alle kommuner, uansett opptellingsmåte, skal rapportere inn endelig resultat. ​
 
rapportering til media.png