Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
 
   

Registrering av rettelser på stemmesedler

Registrering av rettelser på stemmesedler gjøres i den endelige opptellingen ved at alle stemmesedler fordeles mellom rettede og urettede stemmesedler. En rettet stemmeseddel er en stemmeseddel hvor velgeren har foretatt endringer - enten ved å gi en velger en personstemme eller å skrive opp en slenger. En urettet stemmeseddel er en stemmeseddel hvor det ikke er foretatt noen endringer. 

Registrering av rettelser på stemmesedlen betyr å registrere de endringene velgere har gjort på stemmesedlene inn i EVA Admin slik at de blir med i utregningen av valgoppgjør med mandatfordeling og kandidatkåring.

Ved kommunestyrevalg er det kommunene som registrerer rettelser på stemmesedlene. Ved stortingsvalg og fylkestingsvalg er det fylkeskommunene som registrerer rettelser på stemmesedlene. 


Endelig telling reg rettelser.jpg

Fordeling av rettede og urettede stemmeseder i den endelige opptellingen


Lenken til registrering av rettelser i den endelig tellingen blir tilgjengelig når stemmesedlene er fordelt mellom rettede og urettede stemmesedler

MERK! Det er ikke mulig å registrere rettelser knyttet til fylkestingsvalget av en kommune selv om man fordeler stemmesedlene mellom rettede og urettede sedler. Det er KUN fylkeskommunen som kan registrere rettelser på stemmesedler til fylkestingsvalget. 


Knapp reg rettelser.jpg

Registrer rettede stemmesedler


Når man har fordelt stemmesedlene i den endelige tellingen mellom rettede og urettede stemmesedler, kommer man til en oversikt som viser alle partier som har rettede sedler. Oversikten viser hvor langt man til enhver tid er kommet med registreringen av rettede stemmesedler. Det er ikke mulig å ferdigstille rettede stemmesedler, og dermed også den endelige tellingen, før alle rettede stemmesedler er registrert i EVA Admin. 

Oversikt reg rettelser.jpg

Oversikt over antall stemmesedler som har rettelser og prosessen med registrering


Når man skal registrere rettelser på stemmesedler kan man velge hvor mange sedler man ønsker å registrere av gangen. Dette gjør det mulig for flere valgmedarbeidere å registrer rettelser på stemmesedler for samme parti samtidig. Bunkene med partisedler kan på denne måten deles i bunker på for eksempel 50 og 50. 


Antall til reg.jpg

Velg antall stemmesedler man skal registrere rettelser på


Når man har definert hvor mange stemmesedler man ønsker å registrere rettelser på, viser EVA Admin de feltene hvor velgerne kan gjøre rettelser. Valgmedarbeidere må da registrere inn de faktiske endringene og rettelsene velgerne har gjort på stemmesedlene inn i EVA Admin. Ved kommunestyrevalg har velgerne anledning til å gi personstemmer til kandidater eller skrive inn slengere fra andre partier. 

Praktisk tips: for å effektivisere registreringen av stemmesedler anbefales det at man jobber i team på to og to valgmedarbeidere. En valgmedarbeider leser opp de rettelsene som er gjort på stemmesedlene og noterer seddelnummeret, mens den andre valgmedarbeidere registrerer inn rettelsene i EVA Admin. 


Reg stemmeseddel.jpg

Registrering av rettelser på en stemmesedel i EVA Admin 


Hver stemmeseddel med rettelser som registreres inn i EVA tildeles et stemmeseddel nummer fra EVA Admin. Det anbefales av dette seddelnummeret noteres på de fysiske stemmesedlene slik at det er mulig å ettergå de registrerte rettelsene som er gjort i EVA Admin. På denne måten vil det være mulig å foreta kollegakontroll av registreringen av rettelser på stemmesedlene før man godkjenner tellingen. 

Seddel ID.jpg

Seddel-ID


Personstemmer registreres ved å hake av i boksen til venstre for hver kandidat. 


Personstemmer.jpg

Registrer personstemme


Det er også mulig å registrere personstemmer ved å skrive inn nummer på kandidat i søkefeltet øverst på siden. Ved å klikke på "Enter" søker man etter kandidaten, ved å klikk "Space" vil boksen til venstre for kandidaten bli haket av og personstemmen registret. 


Snarvei.jpg

Hurtigsøk etter kandidater for registrering av personstemmer


Slengere registreres ved at man skriver inn navn på kandidater fra andre lister til høyre i skjermbildet for registrering av rettelser. EVA Admin kontrollerer et navnet som skrives inn i slengerfeltet tilhører kandidat på en annen liste som stiller til valg i valgdistriktet. Systemet gir brukeren tilbakemelding dersom navn kandidaten ikke finnes på noen andre listeforslag. Det vil også fremkomme hvilket parti de ulike kandidatene tilhører, i tilfelle det finnes kandidater med samme navn på ulike listeforslag. 


Slengere.jpg

Registrering av slengere


Når man har registrert rettelser på en stemmeseddel velger man "Neste" nederst på siden for å komme til neste stemmeseddel hvor man skal registrere rettelser. 


Navigasjon på side.jpg

Navigasjon


Etter hvert som man registrerer rettelser på stemmesedlene vil man nedest på siden kunne bla mellom de ulike stemmesedlene man har registrere rettelser på. Når det er registrert rettelser på alle stemmesedlene i en bunke vil man kunne klikke "Ferdig" for å bekrefte at man er ferdig med å registrere rettelser på alle valgte stemmesedler. 



Navigasjon på side ferdig.jpg

Navigasjon - Ferdig med all registrering


Når man er ferdig med å registrere rettelser på alle stemmesedler skal man ferdigstiller. 

MERK! Det er ikke mulig å gjøre endringer på allerede registrere rettelser ETTER at man har ferdigstilt. Da vil det kun være mulig å se gjennom. Dersom man oppdager at man har gjort en feil må man registrere en ny telling og begynne på nytt. 


Ferdigstill rettede sedler.jpg

Ferdigstill rettede stemmesedler


Når alle stemmesedler med rettelser er registrert er den endelige tellingen ferdig. Man vil da ikke ha mulighet til å gjøre endringer på denne. For å godkjenne en endelig telling må man gå til neste fane som heter "Sammenligne tellinger".


Endelig telling 1.jpg

Endelig telling #1 - Se gjennom rettede stemmesedler


Klikk på "Se gjennom rettede stemmesedler" for å se hvilke rettelser som er gjort på de ulike stemmesedlene. 


Se gjennom sedler.jpg

Se gjennom rettede stemmesedler


I fanen "Sammenligne tellinger" vil man kunne sammen ligne den foreløpige opptellingen med endelig opptelling. Dersom man finner at avviket mellom foreløpig og endelig opptelling er for stort, kan man foreta en ny endelig telling ved å klikke på "Registrer ny endelig telling". Man har anledning til å legge inn så mange endelige tellinger man ønsker. Dette er for å gi brukeren mulighet til å legge ny telling ved stort avvik eller ved feil. 

Det er i skjermbildet for "Sammenligne tellinger" man velger hvilken endelig telling man ønsker å godkjenne til slutt og som skal danne grunnlaget for valgoppgjøret. 


Sammenligne tellinger.jpg

Sammenligne tellinger