Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
 
   

Tips til kommuner som benytter EVA Skanning


Benytt ALT+TAB

EVA Skanning inneholder 4 underapplikasjoner. Når du benytter kioskmodus, har du ingen mulighet til å gå tilbake til et skrivebord. Du har bare tilgang til de 4 applikasjonene. Dersom du skal bytte mellom applikasjonene, trykk på ALT+ TAB samtidig og du får opp vinduene og kan skifte mellom disse.

Du får ikke frem alle funksjoner i vinduet for skjerm nr 2.

EVA Stikkprøver har en del begrensninger i utformingen i kioskmodus, blant annet er den ikke dynamisk mot ulike skjerminnstillinger for skjerm nr 2. Da kan det oppstå en situasjon hvor skjerminnstillinger begrenser muligheter. For å løse dette, må du dra ut kobling mellom pc og skjerm. Endring av skjerminnstillinger må skje via skjerm.

Mellomrom i strekkodefeltet

Både i EVA Skann og EVA Stikkprøve benyttes det strekkodeleser. Noen ganger skanner du strekkoden, men ingenting skjer. Sjekk om det er et mellomrom i starten av feltet. Merk at det tar noen sekunder fra skanning av strekkoder og til neste vindu åpner seg.


EVA Skann:

Ingen kontakt mellom skanner og EVA Skanning

Mer informasjon finner du på siden: Feilsøkingstips - får ikke kontakt med skanner eller skanner starter ikke


Mat skanner med pene bunker

Legg inn alle sedlene samme vei (med unntak av punktet under), bank bunken slik at de ligger pent opp på hverandre og pass på å legg bunken helt inn slik at skanner lettere får tak i sedlene.

Snu avkryssingsstemmesedlene ulike veier før skanning

Avkryssingsstemmesedler med blindeskrift kan skape utfordringer ved skanningen, som for eksempel papirkrasj, eller såkalt "double feed​". Når to eller flere avkryssingsstemmesedler ligger etter hverandre i bunken, gjør blindeskriften det slik at de fester seg i hverandre og skanneren drar inn flere ark samtidig.

Hvis du har mange slike stemmesedler, kan det være nyttig å snu stemmesedlene, slik at de ikke ligger samme vei. Legg de gjerne mot hverandre (med punktskriften mot hverandre). EVA Skanning vet hva som er opp ned på seddelen og vil snu de rett vei i systemet.


EVA Jobbstyring:

Slett telling om du har problemer med skanning

Har du startet en telling og fått problemer med kontakt mellom PC og EVA Skanning, så kan dette problemet henge på tellingen som er startet. Slett tellingen og start på nytt.

Overføring til EVA Admin feiler

Dersom du får feilmelding eller problemer med overføring, finner du utfyllende informasjon på siden:

EVA Verifiser:

Hvorfor er denne kommet til verifisering?

Sjekk alltid hele stemmeseddelen, dersom det ikke er åpenbart hva som årsaken til at seddelen ikke er kommet til verifsering

En kandidat med langt navn kommer til verifisering

Kandidater med flere enn 24 tegn går alltid til verifisering. Det er satt en sperre på 24 tegn i EVA Skanning og 30 tegn for listeforslag.