Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
 
   

​Stemmestyrets møtebok

Stemmestyrets møtebok er en protokoll fra stemmestyret i et valglokale for å dokumentere valggjennomføringen i det gjeldende valglokalet. Møtebøkene utgjør valgmyndighetenes dokumentasjon på det som har foregått i forbindelse med gjennomføringen av valg, og er arkivverdig i medhold valglovens § 15-2.

Urnetelling:
Urnetellingen er den viktigste delen av stemmestyrets møtebok. Stemmestyret skal gjennomføre urnetelling ved å telle opp antall stemmesedler i urne og sammenholde med antall kryss i manntallet. Dette utgjør en kontroll av at stemmegivningen har foregått på korrekt måte i valglokalet, for eksempel ved at velgere ikke legger flere enn én stemmeseddel i urnen og at valgmedarbeiderne har krysset av rett antall velgere i manntallet.

Urnetellingen må foretas i valglokalet for å sikre at det ikke har skjedd feil, tap eller manipulasjon av stemmesedler under transport av urnene fra valglokalet til valgstyret. Stemmestyrets møtebok er derfor å anse som en kvittering på at korrekt avkrysset manntall, antall stemmesedler og konvolutter er avlevert fra stemmestyret til valgstyret. Stemmestyret må ikke avlevere materiell til valgstyret uten at urnetelling er gjennomført i valglokalet.

Hva gjør man om man mister tilgang til EVA?

Ta ut stemmestyrets møtebok for de ulike kretsene fra EVA og ha disse i beredskap. Dersom en kommune opplever en beredskapssituasjon ved at man har mistet tilgang til EVA, kan man fylle ut den blanke møteboken manuelt.

Roller som kan fylle ut stemmestyrets møtebok:

  • Valgansvarlig kommune
  • Ansvarlig valglokale

Stemmestyret skal fylle inn:

  • Antall manntallskryss pr valgdag. Kommuner som bruker elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen(e) trenger ikke å fylle inn dette, da det automatisk vil bli hentet fra EVA i møteboken.
  • Antall stemmesedler i urnen
  • Antall tvilsomme sedler i urnen
  • Antall fremmede stemmer mottatt i valglokalet for kommuner med papirmanntall på valgdagen
  • Antall beredskapsstemmer mottatt i valglokalet for kommuner med elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen
  • Antall særskilte stemmer mottatt i valglokalet

For kommuner med opptellingsmåte lokalt - fordelt på krets​ skal også den foreløpige (partifordelte) tellingen føres inn i stemmestyrets møtebok. 

Merk! ​Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget skal stemmestyret protokollere begge valgene i samme møtebok. 
 
Stemmestyret kan få tilgang til EVA i valglokalet og fylle ut stemmestyrets møtebok ute i valglokalet. Dette gjøres ved å legge inn en såkalt urnetelling. Etter urnetellingen er lagt inn, kan de printe ut stemmestyrets møtebok fra EVA. Tallene man la inn på urnetellingen vil da være utfylt i møteboken. 
 
Dersom man ikke gir stemmestyret tilgang til EVA, kan man på forhånd printe ut en tom møtebok som stemmestyret kan fylle ut manuelt. Valgansvarlig må da legge inn informasjonen som en urnetelling sentralt. 
Stemmestyrets møtebok skrives ut fra EVA, enten tom eller ferdig fylt ut. Møteboken vil være tom dersom det ikke er lagt inn noen urnetelling for kretsen. Så fort det er lagt inn en urnetelling for kretsen, vil disse tallene komme med i møteboken. Man kan enten skrive ut stemmestyrets møtebok under "Alle rapporter" eller under menyen "Møtebøker". 

 stemmestyrets møtebok.jpg
Menyvalg på Min Side 

​Stemmestyrets møtebok er kretsbasert, og for å printe den ut må man velge hvilken krets det gjelder. De administrative forholdene (som åpningstider på valglokalet i kretsen) vil da komme med i møteboken. 
stemmestyrets møtebok2.jpg
Stemmestyrets møtebok - velg valgkrets

Stemmestyrets møtebok er delt inn i 4 deler
 
A: Administrative forhold som viser åpningstider og navn og rolle for medlemmer i stemmestyret
B: Behandling av mottatte stemmer. Stemmestyret skal fylle inn antall stemmegivninger som er mottatt i særskilt omslag og antall fremmedstemme eller beredkskapsstemmer
C: Foreløpig opptellling av stemmer. I tabell C1 kan stemmestyret sammenligne antall kryss i manntall mot det totale antall opptelte stemmesedler. De horisontale strekene i møteboken betyr at det ikke skal legges inn tall i de rutene. Stemmesedlene fordeles på godkjente og tvilsomme stemmesedler.
 
Merk. For kommuner som har valgt opptellingsmåte Lokal fordelt på krets, skal det også fylles ut antall blanke stemmesedler i tabell C1. I tillegg vil møteboken inneholde del C2 Partifordelte stemmesedler, hvor stemmestyret skal gjennomføre foreløpig opptelling av valgtingstemmene i sin krets ved å partifordele stemmesedlene.
 

​D: Andre forhold gir mulighet til å skrive direkte i møteboken. Feltet er ikke tilgjengelig i EVA slik at informasjon i dette feltet vil bare være synlig i papirutgaven i møteboken.