Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
 
   

Test av skannermodeller til EVA Skann


Valgdirektoratet har inngått rammeavtale for skanningtjenester med tre leverandører som tilbyr skannermodeller i tråd med oversikten under. Oversikten viser hvilke skannermodeller vi anbefaler til valget i 2019 (hentet fra dokumentet "Teknisk veileder i bruk av EVA Skanning for kommuner og fylkeskommuner").

 Godkjente skannermodeller 2019.png

Valgdirektoratet har testet og kan garantere at skannermodeller i listen over fungerer med programvaren EVA Skanning. Andre modeller kan fungere i EVA Skanning, men disse er ikke testet av Valgdirektoratet. I slike tilfeller må kommune eller fylkeskommune selv teste og kontrollere om skanner fungerer som forventet. 

Det er viktig å være bevist på at skannerinnstillinger som lys- og kontrast påvirker lesing av trykte nummer, kryss, slengere og stempelfelt. Dersom kommunen likevel velger å benytte en skanner som ikke er testet av Valgdirektoratet, så må det gjennomføres en grundig test for å kartlegge hvilke innstillinger som er mest optimale. Ta kontakt med Valgdirektoratet for informasjon om testmetode, via hjelp@valg.no.


Fremgangsmåte for å teste om valg skannermodell fungerer med EVA Skanning.

Det forutsettes at:

 1. Programvaren EVA Skanning er ferdig installert på pc
 2. Skanner er koblet til, og du har hentet opp riktig skanner i nedtrekksmenyen. Grønn USB pinne indikerer at det er kontakt mellom pc og skanner
 3. Kommunen eller fylket har offisielle stemmesedler som kan benyttes til testing.

Forberedelser av stemmesedler til test:

Velg ut 11 stemmesedler fra 3 ulike parti, 5 blanke og 2 avkryssingsstemmesedler, totalt 40 stemmesedler.

 1. Stemple alle stemmesedlene
 2. Sett ekstra kryss på de 3 første kandidatene og den siste kandidaten
 3. Påfør 1. kandidat fra en av de tre listene som slenger på 5 av stemmesedlene
 4. Påfør et partinavn fra et av de tre partiene på en blank stemmeseddel
 5. Sett kryss på et av de tre partiene som stiller liste på en avkryssingsstemmeseddel
 6. Påfør et av de tre partiene sitt partinavn i felt 21 på en avkryssingsstemmeseddel
 7. Skriv ut et strekkodeark for en av opptellingskategoriene

EVA Jobbstyring

 1. Logg deg på enten kommunestyrevalget eller fylkestingsvalget, avhengig av hvilke stemmesedler du skal skanne.
 2. Start endelig telling for valgt opptellingskategori.

EVA Skann

 1. Bipp strekkodearket og skann stemmesedlene
 2. Avslutt telling

EVA Jobbstyring

Etter at seddelbunken er ferdig skannet, kan du kontrollere hvor mange som går til manuell verifisering.

Resultat:

 • Dersom EVA Skanning gjenkjenner all håndskriften, godkjenner påførte kryss, skal antall stemmesedler som går til verifisering være: 2 av 40
 • Dersom EVA Skanning ikke gjenkjenner håndskrift, men godkjenner påførte kryss, skal antall stemmesedler som går til verifisering være: 7 av 40
 • Dersom EVA Skanning ikke gjenkjenner håndskrift, eller ikke klarer å tolke kryss på stemmeseddelen, skal antall som går til verifisering være 13 av 40
 • Dersom EVA Skanning ikke gjenkjenner parti, håndskrift eller kryss, skall antall stemmesedler som går til verifisering være: 40 av 40

EVA Verifiser

 1. Åpne lenke som viser stemmesedler til verifisering og sjekk hvilke stemmesedler dette er opp mot forventet resultat i EVA Jobbstyring.
 2. Fullfør verifisering av stemmesedlene

 EVA Jobbstyring

 1. Ferdigstill tellingen
 2. Last ned XML fil og
 3. Sjekk resultatet i XML filen mot forventet resultat.

XML_2.PNG

Avvik fra forventet resultat:

 1. Feil i skanning: sjekk feilsøkingstips i EVA Skanning
 2. Papirstopp eller smuss på stemmeseddel: rengjør eller bestill vedlikehold på skanner
 3. Problem med kontraster på bildene: juster skannerinnstillinger og gjennomfør nye grundige tester.
 4. Gjennomfør testen på nytt.