Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

Veiledere og maler

Denne veilederen gir råd til kommuner og fylkeskommuner om hvordan de kan ivareta sikkerhet og beredskap i alle faser av valggjennomføring. Veilederen beskriver hvordan sikkerhet og beredskap kan tilrettelegges for å bidra til korrekt og sikker valggjennomføring med tillit i befolkningen. Hovedfokus i veilederen er å belyse relevante temaer og problemstillinger i alle faser av valggjennomføringen, samt å veilede til hensiktsmessig tiltak og rutiner. Veilederen kan sees på som et supplement til kommunenes og fylkeskommunenes eksisterende rutiner og prosesser innen sikkerhet og beredskap.