Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
 
   

​​​​​​​Grunnleggende informasjon - Valgting

 
EVA benyttes lokalt ute i valglokalene til å ta imot valgtingsstemmer fra velgere dersom kommunen har elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen. 

Kommuner som har papirmanntall skal ikke benytte EVA i valglokalene på valgting til å ta imot stemmegivninger. Velgerne skal da krysses av i papirmanntallet. Kommunene kan imidlertid velge å ha EVA tilgjengelig lokalt i valglokalene for elektronisk søk i manntallet og rapportering av urnetellingen til sentralt hold i kommunen. Tilgang til EVA i valglokalene forutsetter internettilgang på samme måte som ved forhåndsstemmegivningen.


Hva er valgtingsstemmegiv​ning?

Det kan mottas fire forskjellige kategorier av stemmer ved valgting:

  • Ordinære valgtingsstemmer (velgere tilhører kretsen hvor stemmen avgis)
  • Fremmedstemmer (velgere tilhører en annen krets i kommunen enn der velgere avgir stemmen)
  • Stemmer i særskilt omslag (velgeren har avgitt godkjent forhåndsstemme; velgeren står ikke i manntall; eller velgeren står i annen kommunes manntall)
  • Beredskapsstemmer (dersom valglokalet mister kontakten med det valgadministrative systemet og velger kan ikke krysses av i det elektronisk i manntallet).

Hvilke funksjoner i EVA kan​​ benyttes av alle kommuner i valglokalene på valgting?

  • Søk i manntall
  • Lag nytt valgkort
  • ​Rapportering og stemmestyrets møtebok

Hvilke roller kan utfør​​e funksjonene?

  • Valgansvarlig kommune
  • Manntallssøker
  • Ansvarlig valglokale