Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
 
   

Registrer konvolutter for valgting sentralt -fremmed og særskilt

Kommuner som bruker papirmanntall skal registrere alle fremmedstemmer og stemmer i særskilt omslag i  EVA. Stemmegivingene skal registreres, og deretter må eventuelle forkastelser registreres i EVA. 

Dette vil danne grunnlaget for en riktig føring av Valgstyrets møtebok.

Hvilke roller kan registrere ​fremmedstemmer og stemmer i særskilt omslag i EVA?

  • ​Valgansvarlig kommune
  • Stemmemottaker kommune

Alle valgtingsstemmer mottatt i konvolutt skal registreres i EVA under "Registrer konvolutter for valgting sentralt" (se nedenfor). 

Først må man søke opp velgeren i manntallet basert på informasjonen på valgkortet som ligger i omslagskonvolutten. Som ved forhåndsstemmegivningen er det flere måter å søke opp velgere i manntallet på. Man kan søke basert på manntallsnummer, fødselsnummer, eller et avansert søk. 


​Registrering av fremmedstemmer 

​​​Fremmedstemmer er stemmer som avgis fra velgere som tilhører kommunens manntall, men som har stemt i en annen krets enn vedkommende tilhører på valgdagen. Disse stemmegivningene skal registreres inn i EVA som fremmedstemmer. 

002.png
Menyvalg for registering av fremmedstemmer 

Velger kan søkes opp fra manntallet via manntallnummer, fødselsnummer eller ett eller flere felt fra avansert søk.

Hvis strekkodeleser benyttes og velgeren har valgkort, kan manntallsnummeret automatisk fylles ut ved å lese strekkoden fra valgkortet.

0003.PNG
Søk etter velger for sentral registrering av stemmegivning

Søkeresultatet vises med følgende personinformasjon: navn, adresse, fødselsdato, kommune, krets og om velgeren allerede har avgitt godkjent forhåndsstemme.

Registrer_konvolutter_for_valgting_sentralt.PNG
Sentral registrering av stemmegivninger - Fremmedstemme eller Stemmer i særskilt omslag

Merk! Når riktig velger er søkt opp, må man velge hvilken stemmetype som skal registreres; fremmedstemme eller stemme i særskilt omslag. Dette velger man i nedtrykksmenyen "Stemmetype".

Når stemmegivningen registreres får den et løpenummer som skal skrives utenpå omslagskonvolutten. Registrer konvolutter for valgting sentralt2.png

Stemmegivningen er registrert og har fått et løpenummer


Registrering av konvolutt i særskilt omslag

Stemmegivninger som er avgitt i særskilt omslag må også registreres inn i EVA. Grunnen til at en stemmegivning er registrert i særskilt omslag kan være fordi vedkommende har stemt tidligere, at vedkommende ikke har stemmerett i kommunen, at vedkommende står på en liste over personer med hemmelig adresse eller at velger har stemmerett men har bodd i utlandet i mer enn 10 år. Ved de to første tilfellene vil stemmegivningene måtte forkastes, mens i de to siste tilfellene vil stemmegivningen kunne godkjennes så fremt velgeren ikke har stemt tidligere. Alle tilfellene skal uansett registreres inn i EVA.

Merk! En velger som har bodd i utlandet i mer enn 10 år må få søknad om innføring i manntall godkjent før velger blir opprettet i manntallet og stemmegivning kan registreres.  

Dersom man skal registrere en stemmegivning på en person som ikke står i manntallet, eller som står på en liste over personer med hemmelig adresse, vil dette se likt ut i EVA. Eksempelet under viser derfor en slik situasjon.

Skjermbilde 2017-02-10 kl. 08.00.24.png
​Vedkommende søkes opp i manntallet, men finnes ikke i kommunens manntall

Øverst vil det komme opp et menyvalg for å registrere stemmegivning på person som ikke finnes i manntallet. Man vil da komme inn i et bilde hvor man kan registrere stemmegivningen på en person som ikke står i manntallet. Husk å velg riktig stemmetype.

Skjermbilde 2017-02-10 kl. 08.33.32.png
​​"Manntallsinformasjon" om personen som ikke finnes i manntallet

Når stemmegivningen registreres får den et løpenummer som skal skrives utenpå omslagskonvolutten. 

Skjermbilde 2017-02-10 kl. 08.38.49.png
​​Stemmegivning i særskilt omslag er registrert med løpenummer​

Både fremmedstemmer og stemmegivninger avgitt i særskilt omslag må prøves. Les mer om dette her.​