Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
 
   

​​​Registrer konvolutter for valgtingsstemmegivninger - beredskap og stemmer i særskilt omslag

For kommuner som benytter seg av elektronisk manntall for avkryssing på valgting vil det kunne være situasjoner der man tar i mot valgtingstemmer i konvolutt. Dette vil være i beredskapssituasjoner og i de tilfeller der man ikke finner velgeren i kommunens manntall eller der velgeren har avgitt stemme tidligere.

Disse konvoluttene skal registreres og deretter prøves i EVA.

Hvilke roller kan registrere ​beredskapsstemmer og stemmer i særskilt omslag i EVA?

  • ​Valgansvarlig kommune
  • Stemmemottaker kommune

Alle valgtingsstemmer mottatt i konvolutt skal registreres i EVA fra menyvalget "Registrer stemmegivninger i konvolutt" (samme menypunkt som for øvrige stemmegivninger i konvolutt).

Min Side - stemmegivninger.jpg
Menyvalg for registrering stemmegivninger i konvolutter 


Registrering av valgtingsstemmegivninger i konvolutt

Registrering av valgtingsstemmegivninger i konvolutt - beredskapsstemmer og stemmer i særskilt omslag - åpner først på kommunens første valgdag. Det er ingen sluttdato for når disse to stemmetypene må være ferdig registrert slik det er med tidligstemmegivninger og forhåndsstemmegivninger i konvolutt.

Blått menypunkt viser at denne stemmegivningsfasen nå er åpen for registrering. 


valgting xim1.jpg

Søk etter velger for å registrere konvolutter for valgting sentralt


Først må man søke opp velgeren i manntallet basert på informasjonen på valgkortet som ligger i omslagskonvolutten. Som ved forhåndsstemmegivningen er det flere måter å søke opp velgere i manntallet på. Man kan søke basert på manntallsnummer, fødselsnummer, eller et avansert søk. Søkebildet ser likt ut for alle stemmetyper. 

valgting xim1a.jpg

Søk opp velger og registrer stemmegivning innefor en stemmetype - Beredskapsstemmer eller Stemmer i særskilt omslag


Søkeresultatet vises med følgende personinformasjon: navn, adresse, fødselsdato, kommune, krets og om velgeren allerede har avgitt godkjent forhåndsstemme.

valgting xim2.jpg

Personkortet i EVA Admin med informasjon om velgeren


Når stemmegivningen registreres får den et løpenummer som skrives utenpå omslagskonvolutten.

valgting xim3.jpg
EVA Admin returnerer et løpenummer


Registrering av stemmegivning i særskilt omslag

Stemmegivninger som er avgitt i særskilt omslag må også registreres inn i EVA. Grunnen til at en stemmegivning er registrert i særskilt omslag kan være fordi vedkommende har stemt tidligere, at vedkommende ikke har stemmerett i kommunen, at vedkommende står på en liste over personer med hemmelig adresse eller at velger har stemmerett men har bodd i utlandet i mer enn 10 år. Ved de to første tilfellene vil stemmegivningene måtte forkastes, mens i de to siste tilfellene vil stemmegivningen kunne godkjennes så fremt velgeren ikke har stemt tidligere. Alle tilfellene skal uansett registreres inn i EVA.

Merk! En velger som har bodd i utlandet i mer enn 10 år må få søknad om innføring i manntall godkjendt før velger blir opprettet i manntallet og stemmegivning kan registreres.  

Dersom man skal registrere en stemmegivning på en person som ikke står i manntallet, eller som står på en liste over personer med hemmelig adresse, vil dette se likt ut i EVA. Eksempelet under viser derfor en slik situasjon.


vim1.jpg​​​

Vedkommende søkes opp i manntallet, men finnes ikke i kommunens manntall


Øverst vil det komme opp et menyvalg for å registrere stemmegivning på person som ikke finnes i manntallet. Man vil da komme inn i et bilde hvor man kan registrere stemmegivningen på en person som ikke er manntallsført. 

vim2.jpg

 ​​"Manntallsinformasjon" om personen som ikke finnes i manntallet


Når stemmegivningen registreres får den et løpenummer som skal skrives utenpå omslagskonvolutten

vim3.jpg

​​Stemmegivning i særskilt omslag er registrert med løpenummer​​


Både beredskapsstemmer og stemmer avgitt i særskilt omslag må prøves.