Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
 
   

Registrer valgtingsstemme

Et elektronisk manntall for hele kommunen er tilgjengelig til å krysse av velgere som avgir stemme på valgting. Dette elektroniske manntallet erstatter papirmanntallet man tidligere har brukt til avkryssing på valgting.

Hvilke roller kan registrere valgtingsstemmer - ordinære i EVA:

  • Stemmemottaker valgting
  • Ansvarlig stemmelokale​

​Mottak og registrering av valgtingsstemmer - elektronisk avkryssing

For å registrere valgtingsstemmer ordinære må stemmemottaker på valgting være tildelt rollen "Stemmemottaker valgting" og være tilknyttet det stemmestedet vedkommende skal ta imot valgtingsstemmer ved. Dette gjøres ved å begrense områdenivået. Rollen "Ansvarlig stemmelokale" har også mulighet til å registrere valgtingsstemme. 

Klikk på menyvalget "Registrer valgtingsstemme" og søk opp velgeren i manntallet. Ved elektronisk avkryssing i manntallet på valgting, er hele kommunens manntall tilgjengelig online i EVA. Velgeren kan søkes opp ved bruk av manntallsnummer, fødselsnummer eller avansert søk. 

valgting i urne4.jpg
​Søk i manntalle
t

​Når riktig velger er søkt opp, kontroller informasjonen i EVA mot velgerens legitimasjon og eventuelt valgkort.

valgting i urne2.jpg
​Søkeresultat

​Klikk på "Registrer stemmegivning" for å registrere at velgere har avgitt valgtingsstemme. Det settes da et elektronisk kryss i manntallet ved denne velgeren som indikerer at velgere har avgitt godkjent stemmegivning på valgting. Det spiller ingen rolle om velgeren er manntallsført i kretsen eller ei, da EVA inneholder manntallet for hele kommunen.

valgting i urne3.jpg
​Valgtingsstemmen er registrert

​EVA gir tilbakemelding om at stemmen er registrert og at velgeren er krysset av i manntallet.

MERK: Det er ikke mulig å angre og fjerne en valgtingsstemme som er mottatt rett i urne.

Dersom velger ikke finnes i manntallet eller har avgitt stemme før, skal stemmen tas i mot i omslagskonvolutt.Stemmegivningen skal registreres sentralt som en stemmegivning avgitt i konvolutt.