Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
 
   

Registrering av tidligstemmegivninger

Tidligstemmegivninger skal registreres under menypunktet "Registrer stemmegivninger i konvolutt" i EVA. Menypunktet "Registrer forhåndsstemme" skal ikke benyttes i tidligstemmeperioden, fordi tidligstemmegivninger ikke skal registrere rett i urnen.


Hvordan registrere tidligstemmegi​​vninger i EVA?

Alle tidligstemmegivninger skal registreres og prøves. Registreringen i EVA gjøres fortløpende etter skjæringsdatoen, så snart manntallsnummer er generert i systemet. All registrering må være ferdig innen kl 23.59, 11. august 2019. Alle stemmegivninger som blir registrert i EVA før 12. august 2019 (når forhåndsstemmelokalene åpner) vil fremkomme i møteboken som tidligstemmegivninger. Alle tidligstemmegivninger skal registreres under menypunktet "Registrer stemmegivninger i konvolutt" og under stemmetype "Tidligstemmegivning". 

Tidligstemmegivning 1.jpg

Registrering av tidligstemmegivninger i tidligstemmeperioden

Søk opp velgeren ved å bruke enten manntallsnummer fra valgkort, fødselsnummer eller avansert søk. Du finner da riktig velger, og kan registrere stemmegivingen. Alle stemmetyper har samme metode og funksjonalitet i EVA for å søke opp velger og registrere stemmegivningen i konvolutt. 

tidligstemmegivning 2.jpg

Søk etter velger og registrer tidligstemmegivning

Kontroller velgerens personkort i EVA Admin mot den informasjon du har i konvolutten foran deg som skal registreres og prøves. EVA Admin gir deg tilbakemelding dersom det er noe særskilt knyttet til denne velgeren, som for eksempel dersom velgeren allerede har en stemmegivning knyttet til seg, eller dersom personen ikke finnes i manntallet. 

Vær oppmerksom på at det kan være andre forhold knyttet til stemmegivningen i konvolutt som gjør at du må gjør andre vurderinger av stemmegivningen. Disse vurderingene gjøres når konvolutten skal prøves. 

tidligstemmegivning 3.jpg

Personkortet i EVA Admin med informasjon om velgeren

Når en stemmegivning er registrert returnerer EVA Admin et løpenummer som skal skrives på konvolutten som ble registrert. Dette vil gjøre arbeidet knyttet til prøving av stemmegivninger lettere og man vil ha mer kontroll med hva som er registrert og hvordan det blir håndtert. 


tidligstemmegivning 4.jpg

EVA Admin returnerer et løpenummer


Registrer tidligstemmegivning på velger som ikke finnes i manntallet

En velger kan av ulike årsaker ha stemmerett, men ikke være oppført i manntallet. Dette kan være en norsk statsborger som har bodd i utlandet i mer enn 10 år og som søker om innføring i manntallet, eller velgere som har hemmelig adresse. En stund før stemmegivningsperioden tar til, vil skattedirektoratet sende en oversikt til alle kommuner som har innbyggere med hemmelig adresse. Disse velgerne skal ikke føres inn i manntallet, men registreres i EVA som en fiktiv velger. Se fremgangsmåte under registrering av konvolutt i særskilt omslag.