Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
 
   

Registrering av valgtingsstemmegivninger - fremmedstemmer og stemmer i særskilt omslag

Kommuner som bruker papirmanntall skal registrere alle fremmedstemmer og stemmer i særskilt omslag i  EVA Admin, og deretter må stemmegivningene prøves. Prøving av valgtingsstemmegivninger for kommuner som har papirmanntall skal gjøres både mot avkryssingsmanntallet og i EVA Admin. 

Dette vil danne grunnlaget for en korrekt føring av stemmegivninger i valgstyrets møtebok.

Hvilke roller kan registrere ​fremmedstemmer og stemmer i særskilt omslag i EVA?

  • ​Valgansvarlig kommune
  • Stemmemottaker kommune

Alle valgtingsstemmer mottatt i konvolutt skal registreres i EVA Admin under "Registrer stemmegivninger i konvolutt" (samme menypunkt som for øvrige stemmegivninger i konvolutt)

Min Side - stemmegivninger.jpg

Menyvalg for registrering av stemmegivninger i konvolutt


Registrering av valgtingsstemmegivninger i konvolutt

Registrering av valgtingsstemmegivninger i konvolutt - fremmedstemmer og stemmer i særskilt omslag - åpner først på kommunens første valgdag. Det er ingen sluttdato for når disse to stemmetypene må være ferdig registrert slik det er med tidligstemmegivninger og forhåndsstemmegivninger i konvolutt.

Blått menypunkt viser at denne stemmegivningsfasen nå er åpen for registrering. 

valgting papir 1.jpg

Oversikt over alle stemmetyper i konvolutt. Åpent for registrering av valgtingsstemmegivninger

Først må man søke opp velgeren i manntallet basert på informasjonen på valgkortet som ligger i omslagskonvolutten. Som ved forhåndsstemmegivningen er det flere måter å søke opp velgere i manntallet på. Man kan søke basert på manntallsnummer, fødselsnummer, eller et avansert søk. Søkebildet ser likt ut for alle stemmetyper. 

valgting papir 2.jpg

Søk opp velger og registrer stemmegivning innenfor en stemmetype - Fremmedstemmer eller Stemmer i særskilt omslag

Søkeresultatet vises med følgende personinformasjon: navn, adresse, fødselsdato, kommune, krets og om velgeren allerede har avgitt godkjent forhåndsstemme.

valgting papir 3.jpg

Personkort i EVA Admin med informasjon om velgeren

Når stemmegivningen registreres får den et løpenummer som skal skrives utenpå omslagskonvolutten. 

valgting papir 4.jpg

EVA Admin returnerer et løpenummer

Registrering av konvolutt i særskilt omslag

Stemmegivninger som er avgitt i særskilt omslag må også registreres inn i EVA. Grunnen til at en stemmegivning er registrert i særskilt omslag kan være fordi vedkommende har stemt tidligere, at vedkommende ikke har stemmerett i kommunen, at vedkommende står på en liste over personer med hemmelig adresse eller at velger har stemmerett men har bodd i utlandet i mer enn 10 år. Ved de to første tilfellene vil stemmegivningene måtte forkastes, mens i de to siste tilfellene vil stemmegivningen kunne godkjennes så fremt velgeren ikke har stemt tidligere. Alle tilfellene skal uansett registreres inn i EVA.

Merk! En velger som har bodd i utlandet i mer enn 10 år må få søknad om innføring i manntall godkjent før velger blir opprettet i manntallet og stemmegivning kan registreres.  

Dersom man skal registrere en stemmegivning på en person som ikke står i manntallet, eller som står på en liste over personer med hemmelig adresse, vil dette se likt ut i EVA. Eksempelet under viser derfor en slik situasjon.

vim1.jpg

Vedkommende søkes opp i manntallet, men finnes ikke i kommunens manntall


Øverst vil det komme opp et menyvalg for å registrere stemmegivning på person som ikke finnes i manntallet. Man vil da komme inn i et bilde hvor man kan registrere stemmegivningen på en person som ikke står i manntallet. 


vim2.jpg

"Manntallsinformasjon" om personen som ikke finnes i manntallet


Når stemmegivningen registreres får den et løpenummer som skal skrives utenpå omslagskonvolutten.


vim3.jpg

Stemmegivning i særskilt omslag er registrert med løpenummer.


Både fremmedstemmer og stemmer i særskilt omslag må prøves.