Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
 
   

​​​Kandidatk​åring

Kandidatkåringen skjer på grunnlag av § 11-12 annet ledd i valgloven. Kåringen skjer på grunnlag av to faktorer: 

  1. Stemmetillegg fra partiet: Kandidater som er ført opp med uthevet skrift på stemmesedlene, skal ha et stemmetillegg tilsvarende 25 % av antall stemmesedler som kommer listen til del, jf. § 6-2 tredje ledd. 
  2. Personstemmer fra velgerne: Deretter telles de personlige stemmene velgerne har gitt kandidatene. Slike personstemmer kan gis på to måter – som personstemmer til kandidater på listen etter § 7-2 annet ledd eller som personstemmer til kandidater på andre lister (slengerstemmer) etter § 7-2 tredje ledd. 

De kandidater som får flest personstemmer sammenlagt under 1 og 2, er valgt. I tilfelle flere får like mange personstemmer, er rekkefølgen på den offisielle valglisten avgjørende. Kandidater som ikke er valgbare tas ikke i betraktning. Hver liste skal, i den grad det er mulig, tildeles et antall vararepresentanter som tilsvarer listens valgte representanter + 3. Valgstyret skal underrette de valgte representantene og vararepresentantene om valget og opplyse om retten til å søke om fritak fra valg, jf. valgloven § 11-13. 

Merk at valgstyret skal foreta valgoppgjør på grunnlag av hvor mange stemmesedler det selv mener skal legges til grunn for oppgjøret. Det vil si at det må tas hensyn til eventuelle rettelser.
 
Kandidatkåring.png
Menyvalg for kandidatkåring i EVA

I oversikten vil EVA vise samtlige kandidater per parti, samt hvilken rangering de har fått. For å se rangeringen per parti, trykker man på det partiet man ønsker å se rangeringen til. I eksempelet under ser man at Senterpartiet har fått fire mandater, og det er da de fire øverst rangerte som har fått disse representantplassene. Her vil man og se oversikten over hvor mange personstemmer kandidaten har fått, samt hvilken rangering kandidatene hadde opprinnelig på listen.

Kandidatkåring kommune.png
Kandidatkåring per parti

 
Oversikten over kandidatkåringer i EVA vil også hentes ut i valgstyrets møtebok.