Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
 
   

​​​​​​​​​Mandatfordeling​

Mandatfordeling og kandidatkåring ved kommunestyrevalg reguleres av § 11-12. 
Ved valgoppgjøret skal en ta utgangspunkt i valglistenes listestemmetall. Hver stemmeseddel inneholder et antall listestemmer som tilsvarer antall representanter i kommunestyret. Har velgeren ikke ført opp kandidater fra andre valglister, tilfaller alle listestemmene den valglisten stemmeseddelen gjelder. Har velgeren ført opp en eller flere kandidater fra andre lister (såkalte slengere), taper listen tilsvarende antall listestemmer, mens slengernes lister tjener tilsvarende. Reglene om slengerne og deres betydning finnes i loven § 10-6 tredje ledd, jf. § 7-2 tredje ledd. 

Skjematisk kan en si at en finner hver listes listestemmetall på følgende måte: 

Antall stemmesedler avgitt for listen x antall kommunestyrerepresentanter 
+ antall listestemmer mottatt fra andre lister, ved at listens kandidater er ført opp som ”slengere” på andre listers sedler 
- antall listestemmer avgitt til andre lister, ved at disse listenes kandidater er ført opp som ”slengere” på listens sedler 
Det er imidlertid bare slengerstemmer til kandidater som er valgbare som fører til overføring av listestemmer fra en liste til en annen, jf § 7-2 tredje ledd femte punktum. Valgloven § 11-12 første ledd inneholder regler om fordelingen av representantplassene.

Mandatfordelingen​ skjer på grunnlag av St. Laguës modifiserte metode etter valgloven § 11-4. Valglistenes listestemmetall divideres med 1,4 – 3 – 5 – 7 – 9 osv. Representantplassene fordeles til valglistene fortløpende på grunnlag av de fremkomne kvotienter. Har to lister samme kvotient, tilfaller representantplassen den av listene som har størst stemmetall. Har de samme stemmetall, fordeles plassen ved loddtrekning. Har en liste fått flere representantplasser enn den har valgbare kandidater, fordeles de overskytende representantplassene på de øvrige lister i medhold av reglene foran. ​


Resultatet av valgoppgjøret kan kontrolleres ved å gå inn på menyvalget "Mandatfordeling" og "Kandidatkåring". Man kan også bla videre i arkfanene fra "Status på opptelling" og "Telleresultat for valgoppgjør".

Mandatfordeling.png
​Menyvalg for endelig mandatfordeling

​Man vil så komme inn i bildet ​hvor man vil finne oversikten over mandater per parti.

Mandatfordeling kommune.png
​Mandatfordeling

​Denne oversikten vil også fremkomme i valgstyrets møtebok.