ORDLISTE

ORDLISTE

Avrop på skanning og trykking av stemmesedler

Valgdirektoratet har inngått rammeavtaler med leverandører av ulike tjenester. Disse avtalene kan kommunene og fylkeskommunene gjøre avrop på. Dette forenkler anskaffelsesprosessen deres.

Skannere og skanningtjenester

Avtalen for skannere og skanningtjenester kan både kommunene og fylkeskommunene gjøre avrop på. Det er gjort avtaler med tre leverandører av skanningtjenester, og en prioritert leverandør av skannere.

Her er avropsskjemaene

 

Trykking av stemmesedler

Ved stortingsvalg er det fylkeskommunene som har ansvar for trykking av stemmesedler og som gjør avrop.

Her er avropsskjemaet

 

Frist for å gjøre avrop er 1. april for begge tjenester.

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.