ORDLISTE

ORDLISTE

Behandling av digitale listeforslag

Partier og uregistrerte grupper som ikke kan stille etter forenklet regelverk, kan i år samle inn underskrifter til sine listeforslag digitalt.

Digitale listeforslag endrer ikke stort på hva partiene og de uregistrerte gruppene skal sende til fylkesvalgstyret for behandling. Dette innebærer også at fylkesvalgstyrenes behandling skjer på samme måte som de fysiske listeforslagene.

Her kan du lese mer om hvordan digitale listeforslag fungerer og hvordan de skal behandles.

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.