ORDLISTE

ORDLISTE

Digitale valgkort til de aller fleste

I år får de alle fleste velgerne tilsendt valgkortet digitalt. Finn ut hva dette betyr for velgerne og for kommunene.

Et digitalt valgkort er et mer tilgjengelig valgkort for de aller fleste av oss. For alle med smarttelefon, betyr det at valgkortet alltid er med og ikke noe vi må huske på. Valgkortet når velgerne også direkte på den måten de er vant til å ta imot informasjon fra det offentlige. Digitale valgkort kommer også frem til grupper som ikke befinner seg på sin oppgitte adresse, noe som gjelder mange studenter. Det kommer også til å føre til en betydelig reduksjon av valgkort i retur.

Se en illustrasjon av hvordan det digitale valgkortet blir. Illustrasjonen viser designet på valgkortet og informasjonen fra Valgdirektoratet som sendes til alle. 

Personer som ikke er aktive brukere av digital informasjon eller som har reservert seg mot dette, vil fortsatt få valgkortet tilsendt på papir.

Basert på forsøk fra kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019

Sammen med en rekke kommuner, gjennomførte Valgdirektoratet et forsøk med digitale valgkort under kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019. Tilbakemeldinger fra velgere som fikk tilsendt valgkortet digitalt viste at et flertall var godt fornøyde med dette, også i aldersgruppen 60+. Det var også mye positivt å hente fra forsøkskommunene sine tilbakemeldinger, men også flere gode innspill til hvordan løsningen kunne forbedres.

Digitale valgkort til alle velgere ble besluttet og fastsatt i forskrift av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) høsten 2020. Som følge av dette fikk Valgdirektoratet i oppdrag av KMD å gjennomføre dette.

Slik fungerer valgkortet

  • Digitale og fysiske valgkort følger de gjeldende forskriftene i valgloven
  • Alle med unntak av disse får valgkortet tilsendt i sin digitale postkasse, eller gjennom Altinn
    • De som står oppført som reservert i register over digital kontaktinformasjon og reservasjon
    • De som ikke har oppdatert opplysningene i register over digital kontaktinformasjon og reservasjon, eller bekreftet at opplysningene er korrekte, de siste 18 månedene.
  • Et estimat tilsvarer at et sted mellom 200 000 og 250 000 fortsatt kommer til å få tilsendt et fysisk valgkort
  • Valgkortet inneholder den samme informasjonen som de fysiske valgkortene fra tidligere valg
  • Digitale og fysiske valgkort har fremdeles en strekkode for avkrysning i manntallet ved hjelp av skanner 
  • Valgdirektoratet har bedt kommunene om teste sine skannere på digitale valgkort. Vi har samlet resultatene av dette i en liste over skannere som fungerer og ikke fungerer til å lese digitale valgkort.
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.