ORDLISTE

ORDLISTE

EVA stenges 30. november

Valgdirektoratet minner om at EVA Admin for stortings- og sametingsvalget 2021 stenges 30. november.

Rapporter og andre data som kommunene og fylkeskommunene ønsker å ta vare på må derfor hentes ut av systemet innen denne datoen.

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.