ORDLISTE

ORDLISTE

Forventede forsendelser med forhåndsstemmegivninger

Valgdirektoratet har gjort et uttrekk av registrerte utenbysstemmegivninger. Dette uttrekket viser to ting

  1. Hvor mange utenbysstemmegivninger som har blitt mottatt i hver enkelt kommune, og
  2. Hvor mange utenbysstemmegivninger hver enkelt kommune kan forvente å motta.

Dette er basert på et uttrekk fra EVA den 10. september kl. 20.00. Det endelige antallet kan derfor avvike noe fra dette tallet.

Uttrekket gjelder kun stemmegivninger som er mottatt i uke 36, altså fra mandag 6. september til fredag 10. september - stemmer som sendes i henhold til avtalen vi har med Posten/Bring.

 

Forventede forsendelser med utenbys stemmegivninger
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.