ORDLISTE

ORDLISTE

Informasjonsbrosjyre på flere språk

Hva er informasjonsbrosjyren, hvordan og når bestiller du denne.

Informasjonsbrosjyren inneholder den viktigste informasjonen velgerne trenger for å kunne stemme. Finn ut når og hvordan du bestiller brosjyren.

Alle kommuner og interesserte organisasjoner kan bestille gratis informasjonsbrosjyrer på flere språk fra Valgdirektoratet. Informasjonsbrosjyren er under utarbeidelse og nøyaktig tidspunkt for levering er ikke fastsatt. Den tentative planen er at brosjyrene produseres og distribueres til kommunene i god tid før forhåndsstemmeperioden starter.

Innholdet i brosjyren

Informasjonsbrosjyren inneholder den viktigste informasjonen velgerne trenger for å kunne stemme. Det innebærer informasjon om hvem som kan stemme, når, hvor og hvordan man stemmer. Du finner også illustrasjoner som viser hvordan velgerne skal brette stemmeseddelen og få den stemplet samt illustrasjoner som viser hvordan man endrer på stemmeseddelen. I år kommer brosjyren også til å inneholde informasjon om hvordan man stemmer under en pandemi. 

Språkene i årets brosjyre

Som tidligere kommer brosjyrene i et utvalg språk i tillegg til bokmål, nynorsk, samiske språk og engelsk. Språkvalgene baserer seg på antall tolkeoppdrag og landbakgrunn til nye statsborgere. I år er språkene arabisk, tigrinja (eritreisk), somalisk, persisk/farsi, tyrkisk, urdu, russisk, thailandsk og vietnamesisk.

Bestilling av brosjyren 

Kommunene får tilsendt et bestillingsskjema i uke 21 for brosjyrene på samme måte som ved bestilling av øvrig valgmateriell i februar. Det vil si et informasjonsbrev med en link til et skjema på Surveyxact som dere fyller ut. 

 

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.