ORDLISTE

ORDLISTE

Invitasjon til fagdag skanning 2023

Valgdirektoratet har gleden av å invitere til fagdag skanning i perioden 28. april til 12. mai 2023. Fagdagen skal gi deg som skanningsansvarlig de hjelpemidlene og forutsetningene du trenger for å sikre en god maskinell opptelling på valgdagen.

Fagdagen er for deg som ønsker å benytte skanning til opptelling av stemmesedlene. Målet med fagdagen er å gi dere praktisk erfaring med å skanne. Fagdagen kan bidra til å klargjøre medarbeidere gjennom praktisk øving i EVA skanning med; jobbstyring, skann, verifiser og stikkprøve. 

Fagdagen avholdes fysisk i Valgdirektoratets lokaler sentralt i Tønsberg, (Rambergveien 9). Du må selv ordne reisen og eventuelt opphold.  

Du kan velge én dag som passer deg i perioden: 

  • 28. april – 12. mai 

Slik melder du deg på 

Påmeldingen åpner 6. februar. Fra dette tidspunktet vil lenken for å melde seg på bli lagt her: påmeldingsskjema.  

Invitasjon og lenke til påmeldingsskjema vil også bli sendt direkte til kommunene og fylkeskommunene den 6. februar 2023.  

Frist for påmelding er 28. februar 2023.  

Hver kommune kan melde på inntil 2 personer. Det er et begrenset antall plasser per dag. Det er derfor lurt å være tidlig ute med påmeldingen, slik at dagen du ønsker ikke allerede er fulltegnet.  

Program for dagen  

Vi starter klokken 9.00 og avslutter senest klokken 16.00, med mulighet for å registrere seg fra klokken 8.30.  Vi tar forbehold om at det kan komme endringer i programmet.

 

Kl. 8:30 – 09:00 

Registrering  

Kl. 9:00 - 10:00 

Velkommen 

Plan for dagen 

Teori om skanning (EVA jobbstyring og EVA skann) 

Kl. 10:00 - 11:30 

Demonstrasjon og egentrening på skanningsstasjon  

Kl. 11:30 – 12:15 

Lunsj 

Kl. 12:15 – 13:15 

Teori om skanning (EVA verifiser og EVA stikkprøve) 

Kl. 13:15 – 15:30 

Demonstrasjon og egentrening på skanningsstasjon  

Kl. 15:30 – 16:00 

Oppsummering og avslutning 

 

Om opplærings- og veiledningstilbudet  

Fagdagen i skanning inngår i Valgdirektoratets helhetlige opplærings- og veiledningstilbud som består av blant annet konferanser, artikler, veiledere, filmer, fagdager, tilpasset tilbud til mindre erfarne valgansvarlige, og opplæringspakker til valgmedarbeidere. Alt dette finner du samlet på Valgmedarbeiderportalen. 

 

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.