ORDLISTE

ORDLISTE

Jobber med anbefalinger til smitteverntiltak

Innen utgangen av året kommer en nasjonal arbeidsgruppe med anbefalinger til hvordan valget i 2021 kan gjennomføres på en smittevernforsvarlig måte.

Arbeidsgruppen er etablert i regi av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og består av representanter fra departementet, Valgdirektoratet, Utenriksdepartementet, Folkehelseinstituttet, kommuner og fylkeskommuner.

Mer informasjon om dette kommer så snart arbeidsgruppen har ferdigstilt arbeidet og det er klart hvordan valget best kan gjennomføres i en pandemisituasjon.

Ingen fysiske opplæringssamlinger

Det er allerede bestemt at det skal gjennomføres et digitalt opplæringstilbud for alle kommuner og fylkeskommuner i 2021. Pandemien gjør at det ikke kan gjennomføres fysiske opplæringssamlinger.

Informasjon du trenger for å gjennomføre valg finner du i Valgmedarbeiderportalen. Opplæringstilbudet skal være et supplement til dette og retter seg mer mot spesifikke elementer i de ulike fasene i valggjennomføringen.

Mer informasjon om opplæringstilbudet for stortingsvalget 2021 kommer senere.

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.