ORDLISTE

ORDLISTE

Møtebøkene til stortingsvalget er fastsatt

I henhold til valgloven og valgforskriften er nå formularer for møtebøkene som skal benyttes ved stortingsvalget fastsatt.

Det er Valgdirektoratet som fastsetter formularene, etter delegering fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Les mer om møtebøkene i denne artikkelen

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.