ORDLISTE

ORDLISTE

Nyhetsbrev august 2021

Her får du siste nytt og påminnelse om viktige frister i valggjennomføringen fra Valgdirektoratet.

Forhåndsstemmegivningen starter 9. august

På Valgmedarbeiderportalen er aktiv fase nå satt til forhåndsstemmegivning, som gjør at du får opp temaartikler som er aktuelle for perioden. Ta gjerne en gjennomgang av i portalen for øvrig medarbeidere for å sørge for at du og din kommune er klare til å motta forhåndsstemmene.

Vi anbefaler at du går gjennom temaartiklene i fasene «Praktiske forberedelser» og «Grunnlagsdata».

Husk at temaartiklene på Valgmedarbeiderportalen er oppdatert med veiledning om covid-19-pandemien i oransje bokser. Du finner mer informasjon om dette her.

Sjekk at valglokaler.no stemmer

Valgdirektoratet publiserte for en stund tilbake alle innmeldte valglokaler for forhåndsstemmegivningen og valgting på valglokaler.no. Husk å dobbeltsjekke at informasjonen på valglokaler.no stemmer for din kommune. Dersom du trenger å gjøre endringer kan du sende en henvendelse gjennom kontaktskjemaet

Materiell tilgjengelig

valg.no finner dere en rekke illustrasjoner og filmer som kan benyttes til informasjon til velgere. Merk at det ikke må gjøres endringer i utarbeidet materiell, men det kan benyttes sammen med egen tekst på sosiale medier eller andre flater. Relevante fotoillustrasjoner vil bli tilgjengelige i løpet av uke 32.

Her finner du visuelle elementer tilgjengelig for nedlasting: https://www.valg.no/om-valgdirektoratet/visuell-profil/

Informasjon til velgere om valgkort

Vi har fått noen tilbakemeldinger fra velgere om at flere kommuner legger ut informasjon på egne nettsider og valglokaler.no om at det er nødvendig å ta med valgkort når man skal stemme.

Det er viktig at velgerne vet at alt de må ha for å stemme, er legitimasjon med fullt navn, bilde og fødselsdato. Det er fint å ha med/vise frem valgkortet, men ikke nødvendig for å stemme.

Alle valgkort er sendt

I løpet av fredag 6. august ble de siste digitale valgkortene sendt ut. Tilbakemeldinger tyder på at de fleste fysiske valgkortene også har kommet frem. Med få unntak skal derfor alle velgerne ha fått en påminnelse om at det er valg og at de har stemmerett.

Resultat av kommunenes test av skannere

Før sommeren sendte vi ut et testskjema til kommunene slik at de kunne melde tilbake hvorvidt de fikk til å skanne digitale valgkort. Resultatet av denne testen er tilgjengelig her på Valgmedarbeiderportalen.

Viktige datoer i august

  • 10. august – Frist for kunngjøring om forhåndsstemming
  • 10. august – Forhåndsstemming starter
  • 25. august – Prøvevalg 2 (kommuner)
  • 26. august – Prøvevalg 2 (fylkeskommuner)
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.