ORDLISTE

ORDLISTE

Nyhetsbrev desember 2020

Rapport om smitteverntiltak

Tirsdag 15. desember ble rapporten om smittevernforsvarlig valg publisert. Arbeidsgruppen som har jobbet med anbefalinger om hvordan valget kan gjennomføres best mulig i en pandemi beskriver dette i rapporten. Du kan lese den på regjeringen.no, sammen med høringsforslag til midlertidige endringer i valgloven og kommuneloven som følge av covid-19.

Tilgang og forberedelser til bruk av EVA

12. januar blir EVA Admin tilgjengelig for kommuner og fylkeskommuner, som da kan begynne å registrere nødvendige grunnlagsdata for å gjennomføre stortingsvalget neste år.

Du kan lese om tekniske krav som stilles til maskinvare og andre forberedelser til bruk av EVA på temasiden om dette.

Tilgang til systemet

Alle kommuner har mottatt skjema for innmelding av personer i Altinn. Det er personer som skal ha rollen valgansvarlig i EVA/delegert fullmakt som skal meldes inn. Er du ansatt i en kommune og savner et slikt skjema, må du henvende deg internt i egen virksomhet for å finne ut hvem som er kontaktperson i Altinn og som har mottatt dette skjemaet.

I Valgmedarbeiderportalen finner du informasjon om hva du kan gjøre dersom du ikke finner skjemaet i Altinn, har problemer med å fylle det ut eller sende det inn.

For fylkeskommunene er svarskjema for innmelding av valgansvarlige i EVA/delegert fullmakt sendt til postmottakene. Jobber du i en fylkeskommune og savner svarskjema må du derfor henvende deg til arkivtjenesten i virksomheten din. Forsendelsen fra Valgdirektoratet med svarskjema har referanse 2020/333.

Sertifikat sendes i januar

Valgdirektoratet oppretter brukere i EVA til de som er meldt inn som valgansvarlige i kommunene og fylkeskommunene.

For å få tilgang må et sertifikat installeres for hver av brukerne på alle PCer vedkommende skal benytte. I begynnelsen av januar får valgansvarlige tilsendt informasjon om nedlastning av sertifikat.

Valgansvarlige kan etter dette tildele roller og tilgang til andre i virksomheten som har behov for det.

Dersom du er valgansvarlig i en kommune eller fylkeskommune og ikke mottar e-post om tilgang og sertifikat til bruk av EVA i januar, må du sende en melding til brukerstøtten i Valgdirektoratet.

Digital opplæring og veiledning

Opplæring og veiledning av kommunene skjer i år digitalt, og det blir ingen fysiske samlinger.

Opplæringstilbudet baserer seg på e-læringer, filmer, webinarer, og veiledere som blir tilgjengelig i hovedmenyen for opplæring og veiledning i Valgmedarbeiderportalen.

Det blir to større direktesendte webinarer. Merk deg derfor allerede nå datoene for disse:

  • Onsdag 10. februar
  • Onsdag 9. juni

Mer informasjon om disse digitale arrangementene kommer på nyåret.

Nytt og nyttig i ny valgmedarbeiderportal

En ny versjon av Valgmedarbeiderportalen ble lansert tidligere i høst. Portalen har fått flere nye funksjoner.

Her finner du en oversikt over de nye funksjonene og nyttige tips for bruk av portalen.

Rammeavtale for skanning

Valgdirektoratet inngår i disse dager en ny rammeavtale for tjenester og utstyr til maskinell opptelling av stemmesedler. Vi er nå inne i karensperioden før signering.

Kontraktene skal etter planen signeres før jul, og avtalen er tilgjengelig for avrop for kommunene og fylkeskommunene tidlig på nyåret. Som tidligere blir avropsskjema tilgjengelig på Valgmedarbeiderportalen.

Nytt i avtalen er at den består av to deler. Anskaffelsen av skannere og bistand til teknisk installasjon av EVA Skanning er skilt ut i to separate deler i avtalen. Dette er gjort for å åpne rammeavtalen for flere potensielle leverandører og for å ivareta reell konkurranse i anskaffelsesprosessen. I praksis betyr dette at kommunene og fylkeskommunene står fritt til å velge leverandør av teknisk bistand uavhengig av leverandør av skannere.

Digitale valgkort i hele landet

Stemmeberettigede bosatt innenriks (med unntak av Svalbard og Jan Mayen) får digitale valgkort ved valget i 2021. Personer som har reservert seg mot digital post fra det offentlige vil fortsatt få valgkortet på papir.

I 2019 gjennomførte Valgdirektoratet et forsøk med digitale valgkort i 19 kommuner. Valgdirektoratet hentet inn mange tilbakemeldinger og erfaringer fra velgere og valgansvarlige i forsøkskommunene. Basert på disse evalueringene har Kommunal- og moderniseringsdepartementet besluttet at digitale valgkort skal sendes til alle velgere ved stortings- og sametingsvalget 2021.

Personer som har reservert seg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret, eller som ikke har oppdatert eller bekreftet kontaktinformasjonen sin i registeret de siste 18 månedene, får valgkortet tilsendt på papir.

Elektronisk signering av listeforslag

Siden oktober har det vært mulig for politiske partier som ikke fikk tilstrekkelig oppslutning ved forrige stortingsvalg og uregistrerte grupper å opprette listeforslag på valg.no og samle inn underskrifter til disse elektronisk. Denne måten å samle inn underskrifter på kan kombineres med fysisk innhenting av underskrifter.

En tilsvarende løsning for sametingsvalget er også under utvikling.

Endringen innebærer ikke noen forskjell i hvordan fylkesvalgstyrene skal behandle listeforslag.

Partiene og de uregistrerte gruppene må sende de elektroniske underskriftene til fylkesvalgstyrene i form av en PDF. Denne inneholder den samme informasjonen som dere er vante til å finne på de fysiske listeforslagene. Forskjellen ligger i at underskriftene kommer i form av en unik kode på de elektroniske listeforslagene.

Dersom dere får spørsmål fra listestillere eller andre om løsningen, kan dere be de om å sende disse til post@valg.no.

Oppdatert sikkerhetsveileder

Sikkerhetsveilederen er blant Valgdirektoratets viktigste verktøy for å nå målet om en korrekt og sikker valggjennomføring med tillit i befolkningen.

Sikkerhetsveilederen er tilgjengelig i Valgmedarbeiderportalen.

Bestilling av valgutstyr

Valgdirektoratet har en rammeavtale med leverandør om produksjon av valgutstyr. Dere kan kjøpe og bestille det valgutstyret dere trenger gjennom denne leverandøren. Dere er ikke forpliktet til å kjøpe valgutstyr gjennom Valgdirektoratets rammeavtale.

Dere kan bestille utstyr på valgutstyr.no fra 4. januar 2021.

Viktige datoer i januar

2. januar: Frist for politiske partier til å registrere seg i Partiregisteret

4. januar: Nettbutikken for valgutstyr åpner

12. januar: EVA Admin blir tilgjengelig for kommuner og fylkeskommuner

Vi ønsker dere en god jul og et godt nytt år!

Hilsen

Valgdirektoratet

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.